Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 22:00:00860228_220000Senast uppdaterad 2022-06-08

IM 22:00 MB 1160

86-02-28 22:00
HK : 38
HÄNDELSE: BEDRÄGERI  OMRÅDE: 10  ADRESS: KCV >>>>> VD1
SIGN: MB
ANMÄLARE: [MASKAT]
ANTECKN.: FOTO RINGA ANM ANG PNR

ÅK:64 PATRULL:1160
BEORDRAD:      22:06 MB
KLAR PÅ PLATS:   22:56 AT
AVSLUTAT:      22:56 AT
ANTECKNINGAR:
ÅTGÄRD:       UTFÖRT
ANTAL GRIPNA:    00

IM 21:49 HZ 1470
IM 22:01 TE 7614