Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 22:52:00860228_225200Senast uppdaterad 2022-06-19

IM 22:52 AO Resursbrist.

86-02-28 22:49
HK : 11
HÄNDELSE:FYLLERI  OMRÅDE: 13M ADRESS: 855642 SVEA 108, NORRTULLSGATAN 27
SIGN: AO
ANMÄLARE: E
ANTECKN.: FYLLERISTER INOM JCC:S BYGGOMR

ÅK:56 PATRULL:0
BEORDRAD:      23:56 AO
KLAR PÅ PLATS:   23:56 AO
AVSLUTAT:      23:56 AO
ANTECKNINGAR:    RESURSBRIST
ÅTGÄRD:       EJ UTRYCKNING
ANTAL GRIPNA:    00

IM 22:49 GJ 1520.
3230 lämnar Södermalm.