Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:15:00860228_231500Senast uppdaterad 2022-07-07

TK:Roger Ö ringer Sigge C.

Enligt protokoll från telefonavlyssning av Sigge Cedergren ska han fått ett samtal som varade från Klockan 23:15 till 23:21 från en Roger polisen tror först att det är hans bror som ringer men kommer senare fram till att det är Roger Östlund som ringer från biografen Grand. Roger Östlund säger att han i samband med telefonsamtalet såg Christer Pettersson utanför biografen.

Flera vittnen såg Roger Östlund som väcker en vis uppståndelse på och runt biografen men dessa säger att samtalet skedde senare.

Enligt Sigge är han inte hemma han hör skotten när han är på väg hem från spelklubben Oxen.

Avskrift av telefonsamtal som ägde rum den 28 februari 1986 med början kl. 23.15 mellan Roger Östlund och Sigge Cedergren. Samtalet är inspelat på band 2386, indikering 1230-1457. Roger Östlund ringer till Sigge Cedergren från biografen Grand.

 - Roger säger att han blöder som en gris. Roger pratar något om en kniv han är så påverkad ett det är svårt att höra vad han säger.

 - Roger vill ha några ord med Sigge.

 - Går inte enl. Sigge. Polisen hade ju hämtat honom utanför, Sigge hade hört att han dragit kniv på kaféet.

 - Roger säger att han ska gå in till polackerna.

 - Skit i det, säger Sigge, som tycker att Roger väcker uppmärksamhet.

 - Roger tänker gå till polisen, han är blåst.

 - Blanda inte in mig, säger Sigge. Jobba framåt och gör något positivt, tycker Sigge.

 - Roger säger att han är beskylld för att ha försökt ta livet av någon.

 - Roger vill betala en skuld så han blir kvitt.

 - Sigge vill bli av med Roger och klipper av samtalet.

Samtalet avslutas kl. 23.21.

Ändringar har gjorts med anledning av inkomna vittnesuppgifter där det framkommit att Roger Östlund den 27 februari 1986 vid kl. 23.15 tiden ringt ett samtal.


YouTube; Palmemordet 1992 del 3 - SVT Norra Magasinet.

Ur EXPRESSEN den 17 februari 2018

Bevis mot Pettersson förfalskades av polisen

Inne på biografen Grand ska Roger Östlund ha ringt hem till narkotikahandlaren Sigge Cedergren sex minuter innan mordet på Olof Palme. Samtidigt ska han sett Christer Pettersson utanför biografen. Men samtalet som sedan användes i åtalet mot Christer Pettersson ska enligt en tidigare polis vara en förfalskning.

Redan under rättegången mot Christer Pettersson ifrågasatte Petterssons försvarsadvokat, Arne Liljeros, uppgiften att Östlund ringt till Sigge Cedergren klockan 23.15.

Två vittnen på Sveavägen, en flygledare som satt i en bil utanför biografen och en biografvaktmästare, lämnade uppgifter som pekade mot att Roger Östlund inte var inne på biografen Grand och använde mynttelefonen där förrän något senare, sannolikt när Olof Palme redan var död.

– Östlund kan inte ha ringt från Grand förrän efter klockan 23.30, troligen efter 23.40, sa Arne Liljeroos under tingsrättsförhandlingarna och hänvisade till de två vittnena

Han sa också i rättssalen om det påstådda avlyssnade samtalet:

– Bandet finns inte kvar. Man kan inte kolla det här. Och det finns ingen utskrift, ingen maskinskriven utskrift, ingen fullständig utskrift för det här påstådda telefonsamtalet. Utan vad som finns är ett sammandrag med handskrivna meningar.

– Östlund kan inte ha ringt från Grand förrän efter klockan 23.30, troligen efter 23.40, sa Arne Liljeroos.

Men Mikael Hylin avslöjar dessutom i sin dokumentär att det funnits tre olika versioner av sammanfattningarna av samtalet.

I den sammanfattning som Palmeutredningen använde sig av i rättegången mot Christer Pettersson påstås att Roger Östlund 23.15 ringer hem till Sigge Cedergen och pratar om plåster och polacker.

I en annan sammanfattning nämns inte polackerna alls. Och i den sista sammanfattningen av samtalet, som polisen gjorde 1998, har man dessutom ändrat på datumet för samtalet till den 27 februari, alltså dagen innan mordet på Olof Palme, och hänvisar i en anteckning till nya vittnen.

– Det är helt oförklarligt, säger Mikael Hylin.

Mycket tyder alltså på att polisen själv – vid tiden för överprövningen i Högsta domstolen – noterat att datumen varit felaktiga och att samtalet i själva verket genomfördes ett dygn tidigare och därmed skulle sakna bevisvärde.

En polisman gör 1987 en maskinskriven utskrift av den första versionen. I denna version saknas vissa uppgifter som fanns i en första. Okänd slog larm till Palmeutredningen

Detta påpekade också en okänd tipsare 1991 i en skrivelse till dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebro. Tipsaren hävdade i sitt brev till Ölvebro att sammanfattningen av Roger Östlunds påstådda samtal med Sigge Cedergren är en fabrikation.

Roger Östlund nämnde själv heller ingenting under de första förhören om att han skulle ha ringt till Sigge Cedergren från Grand klockan 23.15 på mordnatten. Men två år senare mindes han plötsligt.

– Då visar man honom ett papper där det framgår att han ringt till Sigge Cedergren klockan 23.15 och talat med honom. Roger Östlund går då med på att han ringt och pratat med Cedergren. Varför han gjorde det är oklart, säger Mikael Hylin.

Han tror själv att Roger Östlund helt enkelt bara lät sig övertygas av dokumentet som han fick läsa.

Enligt Mikael Hylin finns det flera omständigheter som tyder på att uppgifterna i sammanfattningen av det påstådda telefonsamtalet på mordnatten egentligen kommer från ett samtal som skedde något eller några dygn tidigare.

I en tredje version som används i förundersökningen står att det är Roger Östlund som ringer till Sigge Cedergren. Samtliga tre versioner är förfalskningar enligt en tidigare narkotikaspanare som lyssnat på originalbanden som inte längre finns kvar. Han hävdar att ingen av de tre versionerna är korrekt återgivna.

Samtalet bandat – men när?

– Jag har talat med flera poliser som var aktiva vid den här tiden. De har berättat att man använde sig av buggning. Samtalet som användes i rättegången mot Christer Pettersson kan ha bandats någon eller några dagar före mordet på Olof Palme. Roger Östlund kan ha pratat med Sigge Cedergren genom porttelefonen och samtalet avlyssnades. Hur det sedan kom att bli en del av åtalet mot Christer Pettersson vet jag inte, säger Mikael Hylin.

I hans dokumentär pekas en polisman ut som den som skulle kunna ha förvanskat den eventuella buggningen och förvandlat det till en laglig telefonavlyssning. Den polisen vill nu inte medverka i dokumentären.

– Jag är inte alls intresserad av att diskutera det här, inte på något sätt. Det här har jag lagt långt bakom mig, säger polisen till Mikael Hylin i dokumentären.

Den pensionerade före detta narkotikaspanaren berättar för Expressen att han under hösten 2017 tagit kontakt med Palmeutredning och berättat om bluffen med beviset mot Christer Pettersson.

– Jag har ringt dem två gånger, men ingen har hört av sig, säger han. Chefsåklagare Krister Petersson leder förundersökningen av mordet av Olof Palme. Han känner inte till att den förre narkotikaspanaren tagit kontakt med Palmeutredare.

”Det var inga konstigheter”

Pensionerade kriminalinspektören Thure Nässén arbetade i många år inom Palmeutredningen. Han förnekar bestämt att polisen skulle förvanskat uppgifterna om Roger Östlunds samtal med Sigge Cedergren.

– Det var inga konstigheter. Det var en telefonavlyssning som pågick mot Sigge Cedergren då. Det är inga hemligheter.

Nässén säger att han känner till anklagelserna om att det i själva verket inte fanns något sådant samtal inspelat vid den tidpunkten under mordnatten.

Men Thure Nässén säger att han själv hört originalbandet.

– Ja, herregud, och jag kände ju igen rösten.

– Men tyvärr har man förstört alla banden och det är inte mycket att göra åt, säger Thure Nässén.

Och du är säker på att det samtalet ringdes 23.15?

– Ja, och det var inne på telefonkiosken inne på Grand.

Men varför pratar då Roger om bråket med polackerna och att han är blodig? Det hände ju två-tre dagar innan?

– Ja, du det är 17 år sedan jag slutade jobba och det är 31 år sedan och mitt minne är inte vad det borde vara

EXPRESSEN: Bevis mot Pettersson förfalskades av polisen


Gun.
IM 23:15 ÅT 1110