Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:19:00860228_23190ASenast uppdaterad 2022-07-04

Inge M med sällskap kommer till Tunnelgatan.

Glenn M parkerar vid 22:30-tiden sitt fordon, en Svart Ford Escort, på Holländargatan mitt för den kyrka som ligger vid Adolf Freariks kyrkogatan. Han hade avtalat med en flicka att de skulle träffas. Hon skulle komma med buss från Norra Sverige. Glenn hade ej helt reda på ankomsttiden för bussen. Omkr. 22.30 åkte han till bensinstationen på Norra Bantorget och inhandlade där något att äta. Han återvände därefter till sin tidigare parkeringsplats. vid Holländargatan för att fortsätta vänta på sin flickvän. Omkr. 23.15 gick han till den bankomat som ligger i Posten, Sveavägen 31. Han gjorde ej något penninguttag utan begärde endast en ”remsa". Tiden för detta var 23:16. I kön bakom honom och framför honom fanns 4 personer, två flickor, spritpåverkade och flamsiga och två grabbar. Han kan ej ge någon beskrivning på någon av personerna. Efter att sålunda ha fått ut sin ”remsa" återvände han till bilen för att fortsätta sin väntan. Ca 23.30 anlände Norrlandsbussen. (Anm: Samma buss som Leif L väntar på)

Helena L tar ut pengar samtidigt som hon hör skotten 23:21:30. Hennes bankomatkvitto visar 23:18, ca.3 minuter fel. Glenns kvitto visar 23:16 borde alltså vara ca. 23:19.


Makarna Palme korsar Sveavägen.
Nicola F möter paret Palme.