Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:23:00860228_23231CSenast uppdaterad 2022-06-21

IM 23:23 MB Skottlossning Tunnelgatan-Sveavägen.

86-02-28 23:23*
HK : 20
HÄNDELSE: MISSHANDEL  OMRÅDE: 13M  ADRESS: SVEAVVÄGEN-TUNNELGATAN
SIGN: MB
ANMÄLARE: JÄRFÄLLA TAXI
ANTECKN.: MAN SKJUTEN FORTSIM HZ 282323

ÅK:54 PATRULL: 5520
BEORDRAD:      23:35* MB
KLAR PÅ PLATS:   06:09 MB
AVSLUTAT:      06:09 MB
ANTECKNINGAR:    PKOM RIMBORN
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1470
BEORDRAD:      04:30 MB
KLAR PÅ PLATS:   16:07 MB
AVSLUTAT:      16:07 MB
ANTECKNINGAR:    ROSENBAD
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 2120
BEORDRAD:      04:30 MB
KLAR PÅ PLATS:   07:09 KD
AVSLUTAT:      07:09 KD
ANTECKNINGAR:    BROTTSPLATSEN
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1220
BEORDRAD:      04:30 MB
KLAR PÅ PLATS:   16:07 MB
AVSLUTAT:      16:07 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 3220
BEORDRAD:      04:30 MB
KLAR PÅ PLATS:   04:39 GJ
AVSLUTAT:      04:39 GJ
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 3480
BEORDRAD:      04:30 MB
KLAR PÅ PLATS:   16:07 MB
AVSLUTAT:      16:07 MB
ANTECKNINGAR:    VÄSTERLÅNGGATAN
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1590
BEORDRAD:      04:32 MB
KLAR PÅ PLATS:   04:50 MB
AVSLUTAT:      04:50 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 1210
BEORDRAD:      04:33 MB
KLAR PÅ PLATS:   16:07 MB
AVSLUTAT:      16:07 MB
ANTECKNINGAR:    PKOM CHRISTIANSSON
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 6370
BEORDRAD:      05:13 GJ
KLAR PÅ PLATS:   05:52 AT
AVSLUTAT:      05:52 AT
ANTECKNINGAR:    [MASKAT] 10>>>
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:51 PATRULL: 700 (anm. allmänt larm)
BEORDRAD:      05:14 GJ
KLAR PÅ PLATS:   05:14 GJ
AVSLUTAT:      05:14 GJ
ANTECKNINGAR:    [MASKAT] OPEL KADETT VIT
ÅTGÄRD:       ALLMÄNT LARM
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 2160
BEORDRAD:      05:15 MB
KLAR PÅ PLATS:   05:33 ÅT
AVSLUTAT:      05:33 ÅT
ANTECKNINGAR:    BROTTSPLATSEN
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

ÅK:54 PATRULL: 9274
BEORDRAD:      05:26 GJ
KLAR PÅ PLATS:   16:08 MB
AVSLUTAT:      16:08 MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

86-02-28 23:23*
HK : 20
HÄNDELSE: MISSHANDEL  OMRÅDE: 13M  ADRESS: SVEAVVÄGEN-TUNNELGATAN
SIGN: MB
ANMÄLARE: E
ANTECKN.: FORTSIM HZ 282323

ÅK:50 PATRULL: 3625
BEORDRAD:      23:23* MB
KLAR PÅ PLATS:   23:23* MB
AVSLUTAT:      23:23* MB
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       DUBBELANM, EJ STAT.FÖRD
ANTAL GRIPNA:    00

IM 23:23 AO Skottlossning Tunnelgatan-Sveavägen.
Protokoll fört vid SBC