Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:25:00860228_232500Senast uppdaterad 2022-07-11

IM 23:25 MB 3227.

86-02-28 23:25
HK : 07
HÄNDELSE: BRÅK ANNAT  OMRÅDE: 14H  ADRESS: [MASKAT]
SIGN: MB
ANMÄLARE: [MASKAT]
ANTECKN.: [MASKAT] ?????

ÅK:58 PATRULL:   3227
BEORDRAD:      23:36 MB
KLAR PÅ PLATS:   23:58 HZ
AVSLUTAT:      23:58 HZ
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       MEDLING
ANTAL GRIPNA:    00

Polismännen möter Yvonne och Ahmed.
1520 möter Lars J.