Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:26:20860228_232620Senast uppdaterad 2022-08-27

Klas G och Peter W springer igenom S:t Johannes kyrkogård.

Klas och Peter går sedan igenom kyrkogården på en parkväg och gör inga observationer inne på kyrko-området. Vid slutet av parkvägen på kyrko-området ser Klas ett ungt par komma gående Johannesgatan söderut, ungefär vid Judas Backe. Klas beslutar sig för att springa ifatt paret och fråga dem om de har gjort några observationer. Väl framme vid det unga paret på Johannesgatan vid Jutas Backe frågar Klas dem om de har sett någonting. Enligt Klas så har det unga paret inte gjort några som helst iakttagelser. Klas och Peter fortsätter sin språngmars, Johannesgatan söderut till Drottninghusgränd. De fortsätter sedan trapporna ner Drottninghusgränd till Regeringsgatan.

Peter sprang tillsammans med Klas förbi Johannes brandkår och sneddade över Kyrkogården till Johannesgatan. Vid korsningen med Drottninghusgränd nötte de ett ungt par son kom gående från David Bagares gata. Dessa hade inget sett. De sprang Vidare nedför trapporna, såg ingen på Regeringsgatan rusade över gatan och nedför trapporna Snickarbacken och vidare till Birger Jarlsgatan De såg inga personer på Snickarbacken, däremot en taxibil som stod utanför reste. Karelia. Det var en Volvo-bil.


SBC ringer till LAC och meddelar att man fått larmet.
2160 Kontrollerar person.