Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 23:30:00860228_233000Senast uppdaterad 2022-07-09

Avspärrningen av brottsplatsen.

Christer P beordrade sina kvarvarande tre mannar att företaga avspärrning av brottsplatsen. Föraren satt kvar för radiopassning. Det tog högst 3-4 minuter från det att offret fördes bort i ambulansen tills det att avspärrningsarbetet påbörjades.
Följande område avgränsades:
Ingången till butiken Dekorima - trafikljusstolpe vid sträckstenskanten - sträckstenskanten söderut till strax söder om tunnelbane-nedgången - tvärs över gångbanan till T-banenedgången - nedgångens östligaste del - snett överr Tunnelgatan österut till motsatta sidan.
Den sistnämnda sträckan ändrades efter cirka 5 minuter till Tunnelgatan vid Luntmakargatan.
Det tog sammanlagt högst fem minuter att göra den första avspärrningen.
Han minns inte om han fick några direktiv men åtgärden godtogs av pkom Söderström när det var klart.
De kriminaltekniker (Polis Börje M och Polis Torsten K, fhl) som senare anlände medan de fortfarande var på plats, hade ingen synpunkt på avspärrningens omfattning.
Den ändrades inte så länge som Christer P styrka fanns kvar.


Gösta S meddelar SBC att det är statsministern som har skjutits.
Ambulanserna 951 och 912 kommer till Sabb.