Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 00:00:00860301_000060Senast uppdaterad 2022-07-13

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 1 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 1 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl. 07.40

Holmér i telefonkontakt med ledningen från Borlänge. . ⇛

Kl. 08.50

Wranghult i telefonkontakt med ledningen från Transtrand.

Kl. 10.30

Holmér kommer till ledningscentralen. . ⇛

Kl 12.00

Wranghult kommer till ledningscentralen.

Kl 12.00

Presskonferens

Personal i tjänst

Ledningsgruppen: 10-tal
KK 1: 22
KKT: 12
O: 100-tal
Span: 7 ptr

Hämtade till förhör, och införda till KK 1

Under dagen har 5 personer hämtats till förhör, varav en person(österrikare) anhållits som misstänkt för olaga hot.

Förhör med Walter K

Under förhören med Walter framkom, att han under kvällen den 28/2 varit på restaurang Karelia. Vid kl. 23.35 bjöd Walter upp en finska till dans. När Walter hämtades till förhöret var han tillsammans med finskan som han träffade på Karelia. har alibi för tiden den 28/2 kl. 23.45 t o m den 1/3 kl 07.05. För tiden kl. 22.15 - 25.45 (den 28/2) saknar Walter alibi. har vid förhöret uppgivit att han i samband med resan "till Karelia sammanträffade och pratade med en polispatrull vid Slussen. Från Slussen åkte Walter buss 46 till Karelia.

Undersökningar

Under dagen/kvällen genomsöker en grupp från KSN samtliga sopputrymmen, efter tänkbara flyktvägar.

Klubbkontroller

Under kvällen har span kontrollerat minst 11 klubbar.. ⇛

Livvakter

Under dagen beslutas att partiledarna Adelsohn, Söder, Ves-berberg och Verner får liwakter.

Tips

Under dagen har inkommit ca 500-1.000 tips till KK 1. 7 tipsmottagare har arbetat på KK 1. Tipstelefonerna stänger kl. 24.00.

Skottet mot Palme

Under dagen redogör Lange för skottet mot Palme, Kulan har gått in i ryggen och ut genom bröstbenet. Ej påsittande skott,

Mordvapnet

Lange omtalar att mordvapnet är okänt.

Anträffad kula

Lange omtalar att en kula som anträffats intill mordplatsen är av en ovanlig typ. Kulans främre del är av koppar, och den bakre delen är av bly. Det tyder på att det är en revolver som använts. Kulan företer bara små märken,

Fru Palmes ryggskada

Lange redogör för fru Palmes skada. Hon har fått en repa, som ser ut som ett "piskrapp", på skuldrorna.

Brottsplatsundersökningen

Lange upplyser att brottsplatsen sopats, och att hela området genomsökts med minsökare. All snö (från brottsplatsen) tas om hand.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Original.

*maskat i originalet.


Hans K tar kontakt med Sune Sandström.
A:1 5520 Åke R rapport från mordnatten.