Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 00:08:00860301_000800Senast uppdaterad 2022-08-19

SBC kontaktar vakthavande tjänsteman på utrikesdepartementet.

Inspektören Polis Roland Å i SBC kontaktar vakthavande tjänsteman på utrikesdepartementet Anna B och ber henne att vidarebefordra uppgiften till regeringskansliet att Lisbeth Palme vill att bl.a. Kjell Lindström skall kontaktas. Vakthavande får kontakt med Lindström samt söker förgäves jourhavande i statsrådsberedningen Lars-Olof P som då är på väg hem med pendeltåg. Först kl. 00:35 kunde Lars-Olof P nås per telefon.


Olof Palme dödförklaras.
Bevakning anordnas vid makarna Palmes bostad.