Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 00:15:00860301_00150BSenast uppdaterad 2022-07-11

IM 00:15 GJ 1773.

86-03-01 00:15*
HK : 07
HÄNDELSE: BRÅK ANNAT  OMRÅDE: 12N  ADRESS: CST
SIGN: GJ
ANMÄLARE: CST
ANTECKN.: 

ÅK:62 PATRULL:   1773
BEORDRAD:      00:15* GJ
KLAR PÅ PLATS:   00:15* GJ
AVSLUTAT:      00:40* GJ
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       PARKERINGSBOT
ANTAL GRIPNA:    00

E:19 Förhör med Anna H.
IM 00:19 SS 7684.