Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 00:20:00860301_00201ASenast uppdaterad 2022-06-25

E:17 Förhör med Anders D, Järfälla taxi.

Den 1 mars 1986 kl.00:20 E:17 Protokoll III:2 sid 124-125

Förhörsledare: Krinsp. H. Karlsson

ANDERS HÖRD SÅSOM VITTNE ANGÅENDE SKOTTLOSSNING SVEAVÄGEN-TUNNELGATAN

Anders uppger i förhöret att han fått en körning från Barkaby station till Kungsträdgården, Stockholm. Passagerarna var 3 stycken yngre damer.

När Anders kommer fram till korsningen Sveavägen-Tunnelgatan, måste Anders stanna för rött ljus. Anders framförde bilen i det mittre körfältet. Anders säger med nästan full säkerhet att han inte hade någon bil bredvid sig, alltså i det vänstra körfältet.

Anders har uppfattat situationen så att han, när han står för rött ljus tittar åt båda hållen / höger och vänster / för att se om det kommer någon trafik utmed Tunnelgatan, i samma stund som han tittar åt vänster ser Anders 3 personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan / östra sidan av Sveavägen /. Mannen som Anders något senare såg avlossa ett skott mot paret, stod med ryggen mot fasaden, medan paret stod vänd med ryggen mot Anders. Omedelbart som Anders startat färden igen, hör Anders en kraftig smäll, som kommer från det håll som han sett de tre personerna stått och samtalat. Anders, som hunnit ut i korsningen vänder på huvudet samtidigt som han hör ytterligare en kraftig smäll samt ser en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen mot husfasaden, håller i sin högra hand, riktad mot paret. Vapnet uppfattade Anders som ett vapen med ovanligt lång pipa, typ Colt. Anders ser hur mannen som blivit beskjuten faller omkull, samtidigt beger sig den som avlossat skottet springande från platsen, han springer Tunnelgatan i riktning mot Luntmakargatan. Mannen som avlossat skottet var ca 180-85 cm lång. Åldern har Anders ingen uppfattning om, det enda som Anders tyckte sig lägga märke till var att han inte sprang med en yngre mans vighet utan förde sig något långsamt i steget. Det som Anders uppfattade av mannens klädsel, var att han hade en grå herrhatt samt en gråaktig ulster med svarta stänk. Ulstern var av normallängd. Av mannens ansikte uppfattade Delborn inte någonting, p.g.a. att hatten var långt nerdragen över pannan.

FÖRHÖRET AVSLUTAT KL 01:30


A:1 Ingvar W skriver rapport om 2520.
00:20 TT sänder en s.k. flach om Olof Palmes död.