Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 00:21:00860301_002100Senast uppdaterad 2022-07-11

IM 00:21 JH 1160.

86-03-01 00:21
HK: 17
HÄNDELSE: KONT.PERS FORD  OMRÅDE: 14G ADRESS: LEVERTINSG 1 GARAGET
SIGN: JH
ANMÄLARE: [MASKAT]
ANTECKN.: OK MAN I GARAGET

ÅK:55 PATRULL:   1160
BEORDRAD:      00:31 JH
KLAR PÅ PLATS:   00:48 HZ
AVSLUTAT:      00:48 HZ
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       EJ SPANINGSRES
ANTAL GRIPNA:    00

E:20 Förhör med Karin J.
00:27 TT-telegram 1.