Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 00:30:00860301_003000Senast uppdaterad 2022-08-19

Gösta Welander och Sune Sandström kommer till SBC.

Sedan Welander och Sandström anlänt till SBC omkring klockan 00.30 förde Welander - och i hans utevaro Sandström - högsta befälet över polisverksamheten i Stockholm.

Polis Anders T och Polis Birgitta B arbetade då i ledningsrummet.

Polis Hans K informerade Welander och Sandström om vad som hänt och om vilka åtgärder som vidtagits. Welander och Sandström godtog åtgärderna och ändrade inte på något i det pågående arbetet. Polis Hans K ägnade sig därefter huvudsakligen åt den löpande verksamheten i SBC, dvs i första hand åt den övriga polisverksamhet som pågick inom distriktet under natten.


00:27 TT-telegram 1.
00:31 TT-telegram 2.