Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 00:58:00860301_005800Senast uppdaterad 2022-08-20

IM 00:58 AO 1340.

86-03-01 00:58
HK: 11
HÄNDELSE: FYLLERI  OMRÅDE: 13DU ADRESS: RÅDMANSGAT 13 AVRÄKNRUMMET
SIGN: AO
ANMÄLARE: ABAB
ANTECKN.: PL13

ÅK:59 PATRULL:   1340
BEORDRAD:      01:04 GJ
KLAR PÅ PLATS:   01:21 WL
AVSLUTAT:      01:57 ÅT
ANTECKNINGAR:    
ÅTGÄRD:       MINNESANTECKNING/PM
ANTAL GRIPNA:    00

IM 00:55 SS 7614.
00:59 - 01:07 TT-telegram 5 - 9.