Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 02:24:00860301_022400Senast uppdaterad 2022-08-09

02:24 TT-telegram 18.

TTA 0794 3 i 28 jo boa palme 18

Ingvar Carlsson övertar som vice statsminister automatiskt Olof Palmes uppgifter och befogenheter som regeringschef. Däremot finns det ingen vice ordförande i partiet. Partisekreterare Bo Toresson bekräftade detta då han kl 02.00 anlände till Rosenbad. Uppgiften att leda partiet övergår i det läget till verkställande utskottet. Detta skall sammankallas så snart som möjligt. Därefter skall partistyrelsen diskutera situationen.
En fullständigt osannolik och hemsk historia, säger Bo Toresson till TT.
- Såvitt jag vet hade Olof Palme inte några säkerhetsvakter med sig.
- Vad vi vet har det inte förekommit några direkta hotelser mot Palme under den senaste tiden. Jag kan inte erinra mig att han någonsin varit rädd. Det enda jag vet är att han varit illa berörd av att han inte kunnat röra sig så fritt som han önskat, säger Toresson.

860301-0224
NNNN


IM 02:21 GJ 5350.
IM 02:28 HZ 1340.