Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 02:57:00860301_025700Senast uppdaterad 2022-08-09

02:57 TT-telegram 22.

TTA 0814 3 i 23 jo med et palme 22

Olof Palme tog sig inte sällan rätten att även som statsminister vistas ute i Stockholm utan säkerhetsvakter. Han promenerade ganska ofta från bostaden vid Västerlånggatan till statsrådsberedningen på Rosenbad.
Naturligtvis hämtades han oftast av statsrådsbilar och följdes av åtminstone en säkerhetsvakt. Men liksom alla andra svenska politiker ville han i någon mån kunna leva som vanlig medborgare. Han brukade till exempel besöka vänner utan att alltid åtföljas av vakter. Då han efter sju år som partiledare försattes i opposition år 1976 fanns det trots allt en enda sak som han såg som en lättnad. Han kunde åter promenera fritt i Stockholm. Han beskrev hur han upptäckt att staden under dessa år hade förändrats - allt kan inte upptäckas från ett bilfönster.

860301-0257
NNNN


02:50 TT-telegram 21.
03:01 TT-telegram 23.