Mordet på Olof Palme.

1986-03-01 03:03:00860301_030300Senast uppdaterad 2022-08-09

03:03 TT-telegram 24.

TT A0822 2 i 11 mo ken palme 24

Polisledningen i Stockholm har beordrat Arlandapolisen att skärpa bevakningen av flygplatsen. Polismän patrullerar såväl hallar som parkeringsplatserna utanför flygplatsen.
Inget plan har lyft från Arlanda under natten och det första startar kl 06.45. Sannolikt kommer polisledningen att under natten begära kraftigt skärpt passkontroll då planen börjar lyfta från Arlanda.

860301-0303
NNNN


03:01 TT-telegram 23.
03:08 TT-telegram 25.