Mordet på Olof Palme.

1986-03-02 00:00:00860302_000060Senast uppdaterad 2022-07-13

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 2 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 2 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 12.00

Presskonferens

Kl 12.50

Kula nr 2 anträffas i en snöhög intill brottsplatsen. Kulan är av samma typ som kula nr 1. Kulans blydel är något deformerad.

Kl. 16.00

Holmér på föredragning hos regeringen.

Kl 21.15

Holmér med i TV 1 "Aktuellt Söndag".

Personal i tjänst

Ledningsgruppen: 10-tal
KK 1: 20-tal
KKT: 10-tal
Span: 7 ptr
O: 100-tal

Redogörelse från Nils Linder

Under dagen upplyser Linder, att makarna Palme hade för avsikt att promenera till Gamla Stan.

Kl 23.21 kallade taxi på polis.

Ett vittne som befann sig söder om Tunnelgatan hörde två snabba skott, samt såg en mörkhårig man iklädd mörka kläder springa in på Tunnelgatan. Mannen som sprang in på Tunnelgatan var iklädd täckjacka.

Kl 22,00 stänger tunneln vid Tunnelgatan.

Redogörelse från Wincent Lange

Lange upplyser att skottet mot Palme orsakat en skada rakt igenom ryggraden och ut genom bröstbenet.

Kulan (nr 1) anträffades ca 40 meter från brottsplatsen, intill Vingresor. Kulan kan vara den som sköts mot Lisbet Palme, Kulan relativt oskadad. Det är en mycket ovanlig kula. Den finns inte i KKTs samling. Det är troligtvis en revolver av kaliber 38, som använts. Ingen tomhylsa har anträffats, vilket tyder på att en revolver använts.

Rättsmedicinska undersökningen.

Under dagen meddelas att den rättsmedicinska undersökningen är klar.

Tullen

Under dagen har tullen skärpt bevakningen vid gränserna.

Undersökning av containers från Bsrottsplatsen

Under dagen beslutas att samtliga containers, efter den tänkta flyktvägen, skall köras intill polishuset för genomsökning.
Beslutas även att sopsäckar från fastigheter belägna i området skall köras in till polishuset för genomsökning.
Kl. 15.45 meddela att två sopcontainers körts in till polishuset, och att 25 sopsäckar finns inlåsta hos Sellbergs

Stockholm som ovan

Karl Gustaf Sjödin

Original.


O:7505 Kontroll av klubbar i cityområdet.
A:14205-2 Förhör med Polis Claes D i 3230.