Mordet på Olof Palme.

1986-03-03 06:00:00860303_060000Senast uppdaterad 2022-09-05

Y:8024 Polisen söker Abdalrahim.

Den 3 mars 1986 kl. 06:00

Förhörsledare: Kjell Sahlsten

Med anledning av inkommande uppgifter i annan handling har Pöint Wranghult den 860303 kl. 00.30 beslutat om omhä UL §50 På Abdalrahim

Uppgifter framkommit om att han ev. kan vistas på adress █████████

860303 kl. 06.05 besöktes adressen av patr. 9260 med Andersson, Axrud och Sahlsten.

I lägenheten befann sig lägenhetsinnehavaren █████████. █████████ uppger att han arbetar som █████████

Betr Abdalrahim Uppger han att han känner till denne. Såvitt han vet kom han till landet i augusti 1985. Abdalrahim har tydligen fått svårt att få egen bostad varför han bott hos olika vänner.

█████████tror att Abdalrahim kan befinna sig hos en kusin vid namn █████████ någonstans i █████████. Han kan inte adressen dit men uppgav tfn █████████ skall gå till █████████

Betr. detta se annat uppslag.

Den 3 mars 1986 kl. 06:00

Förhörsledare: Rolf Giritzlehander

Ned anl av inkommande uppgifter i annan handling har Pöint Wranghult den 860303 kl 00.30 beslutat om omhä enl UL §50 På Abdalrahim

Uppgifter hade framkommit att han ev kunde viatas på adr █████████ i █████████

adressen besökte kl 06.50 av patr 9133 med insp Blörn Landgren och Anders Eriksson, Rolf Giritzlehner.

Efter påringning öppnades dörren efter ca I0 min av lägenhetsinnehavaren ██████████████████ medb i Syrien. Han uppgav att A hade bott hos honom under sommaren men sedan flyttat till en adr på █████████ i Husby. Han hade under gårdagen varit i kontakt med A och kände till att A var kallad till polisen för förhör. █████████ skulle följa med honom till polisen. Han kände inte till var han uppehöll sig för tillfället. Med detta lämnades adr.

Den 3 mars 1986 kl. 06:00

Förhörsledare: Anders Eriksson

Med anl av inkommande uppgifter i annan handling har Pöint Wranghult den 860303 kl 00.30 beslutat om omhä enl UL §50 På Abdalrahim

Uppgifter har gett vid handen att han ev. vistades på adress █████████

I lägenheten uppehöll sig lägenhetsinnehavaren █████████ samt █████████

████████ uppgav att Abdalrahim besökt henne under gårdagen och vid det tillfälle uppträtt aggressivt i anledning av att han var av den uppfattningen att fru █████████ lämnat uppgifter ang. honom till polisen.

Abdalrahim hade samlat ihop de tillhörigheter som han hade på adressen och lämnat bostaden.

Var Abdalrahim i skrivande stund uppehåller kunde █████████ ej uppge, hon var emellertid av den uppfattningen att Abdalrahim var uppsagd från sitt rum.

*maskat i originalet.

Original


A:14206-A PM: Polis Christian D i 1520.
Y:8024 förhör med Abdalrahim.