Mordet på Olof Palme.

1986-03-04 00:00:00860304_000060Senast uppdaterad 2022-08-14

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 4 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 4 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl. O9:0O (möte på KK1)

Holmér, Vranghult och Severin besöker KK 1, och lämnar information över ledningens sammansättning och utredningens inriktning.

Vid mötet framkom bl a följande:

Holmér: Informationen sammanbinds i ledningsgruppen. "Vi-känslan" är viktig. Den får inte försvinna.
Bedömning av gm:
1) yrkesmördare
2) det finns ett dussintal organisationer
som är intressanta, särskilt kurderna.
Skälet till bedömningen, att det rör sig om en yrkesmördare:
a) skjuten bakifrån. Gm har ej kontakt med offret.
b) grovt vapen.
Tillkännager att en belöning på 200.000 kronor skall utgå till den som lämnar avgörande tips.
Irvell: Anser att summan är för låg. Minst 500.000 kronor krävs.
Holmér: Palme har inte haft någon bevakning under helger och fritid.
Gm har fritt kunnat göra iakttagelser utanför Palmes bostad.
Det finns inga tecken på att Palmes telefon varit avlyssnad.
Ang. brottsplatsen: Bra plats för dådet. Gm kunde ej räkna med att makarna Palme skulle gå den aktuella vägen, Platsen är ej vald på förhand.
Svelin: Undrar hur makarna Palme köpt sina biljetter till bion?
Upplyses att de är köpta i kassan.
Monica Andersson: Undrar angående eventuell bevakning utanför Palmes bostad?
Upplyses att arbete pågår för att utröna den frågan.
Bohjort: Undrar om kulorna är ditlagda på brotbsplatsen?
Holmér: upplyser att kula nr 1 anträffats ca 40 meter från brottsplatsen. Kulan anträffad av en privatperson. Kula nr 2 har anträffats nertrampad i snön intill mordplatsen. Det är sannolikt att kulorna är de rätta
Holmér litar på teknikernas bedömning,
Wingren: Frågar hur hotellkontrollen går till, och vad som skall hända innan larmplanen tillämpas?
Holmér: Är av den uppfattningen att larmplanen tillämpats.

Mötet på KK 1 avslutat kl 10.00.

Kl 10.00

Ledningsmöte.

Kl 15.50

Presskonferens i sal 200 (Holmér),

Kl 18.19

Meddelas att överfallslarmet utlösts i statsministers tjänsterum.
Rosenbad. Falsk larm. Larmet utlösts p g a slarv.

Kl 21.55

Helmer medverkar i TV 2, "Magasinet".

Walter K

Under dagen inges häktningeframställan påWalter Mordkvällen den 28/2 blev han kontrollerad av polis vid Slussplan kl 23:20.

Passaten

Under dagen har efterspaningarna efter Passaten fortsatt.

Walter K ?

Under dagen meddelas att Walter fortfarande är anhållen. Det finns inget som tyder på att han haft något med mordet att göra.

Kurdärendet

Under dagen beslutas att RK bör ha direktkontakt med Ståhlnacke, KK 1, tel 4154, angående kurderna. Ståhlnacke har godkännedom i kurdärendet.

BKA

Under eftermiddagen togs kontakt med BKA, för att få hjälp med signalementsmaskinen. Överenskommelse träffades, att personal från BKA kommer till Stockholm den 5/5.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Original.

*maskat i originalet.


Y:8024 Tipsaren ringer polisen.
E:15-A Förhör med Lars J.