Mordet på Olof Palme.

1986-03-05 00:00:00860305_000060Senast uppdaterad 2022-08-14

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 5 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 5 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl. 09:55

Allmänt pressmeddelande angående hur informationen skall ske till massmedia.

Kl. 10:50

Ledningsmöte.
Se nedan.

Kl. 12:47

Hot framfört mot Kjell Olof Feldt och Ulf Adelssohn. Vranghult beslutar att SAK får informera livvakterna. Vidare beslutats att anmälan skall skrivas ut, KK 1 informerad om hoten.

Kl. 15:30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl. 17:20

SL Pettersson informerar ledningsgruppen, att hot inkommit mot Lisbet Palme. Meddelat genom KCV.

Kl. 18:00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl. 19:05

Krlminaloberkommissar ████████ och Regieringssehutär ████████ från BKA, anländer till Arlanda med signalementsmaskinen.

Kl. 20:50 - 21:25

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Förmiddagen

Krinsp K-G Sjödin informerar personalen vid eko- och krimsektionen, i hörsalen, angående Palmeärendet. Två sittning-ar.

Kvällen

Holmér besöker justitieministern för orientering och diskussion om SÄK.

Organisationsförändring

Vid möte i ledningsgruppen kl. 10:50 – 11:50 beslutades om följande Organisationsförändring:

Ledningsgrupp
Holmér
Wranghult
SL Pettersson (verksam från KK 1 = kontaktman till ledningen)
Tommy Lindström
Operativ grupp
SL Pettersson
Nils Linder
Tips
Irvell
Åke Svensson
Härling
Span
Christer Schönbäck
All spaningspersonal
GLG-grupp
KSL-grupp
Radion
Egen operatör, kl 08.00 - 23.00
Utredning
Reneborg
Karl Vestling
RK-ärenden
Otto Andersson
Total personalstyrka
ca 150 personer

Kl. 16:00

Informerade SL Pettersson personalen på KK 1 om ovanstående organisationsförändring.

Protokollering

Vid ledningsmötet kl 10.50 - 11.50 beslutades att protokollering skall ske av:
1) sakinnehållet i spaningsarbetet, aktivitetslista, samt hur arbetet fortlöpt,
2) alla beslut om frihetsberövanden och övriga tvångsmedel som beslutats av ledningsgruppen.
5) utlandsaktiviteter (exempel: Viesbaden, undersökning av kulor, terroristverksamhet m m)
4) organisationsförändringar
5) bevakning av presskonferenser
6) besök hos ministern

Stockholm som ovan

Karl Gustaf Sjödin

Anteckningar förda vid möte i ledningsgruppen, under ledning av länspolismästare Holmér, onsdagen den 1986-05-05 kl 10.50
Plats: Ledningsrummet, sambandscentralen.

Holmér:

Påpekar att bästa möjliga ledningsorganisation skall utarbetas.
Presskonferens kommer att hållas varje dag kl. 15:50 i sal 200.

Lange:

Redogör för kulorna som anträffats. De skickas till SKL för registrering. Kulorna är tillbaka i Stockholm den 86-03-06 Därefter skickas kula nr 1 till Wiesbaden och kula nr 2 till FBI, Detta kan ordnas genom Krister Ekberg, SÄK. Allt går genom UD.

Holmér:

Upplyser att "pusselmaskinen" kommer från Wiesbaden till Arlanda under dagen (86-03-05) kl 19:05.
Upplyser att en dataterminal skall inrättas i ledningsrummet.
RE och KK 1 får samarbeta angående kurderna.
EK sköter dörrknackningen i Gamla Stan.
Större insatser bor göras beträffande dörrknackningarna i kvarteret runt Snickarbacken.

Stockholm som ovan

Karl-Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen onsdagen den 1986-05-05 kl. 18:00 – 18:45
Plats: Ledningsrummet, sambandscentralen.

Närvarande: Holmér
Wranghult
Lindström
SL Pettersson
Severin
Hjälmroth
Ekberg
Lange
Klas Bergenstrand, Jus. dep.
Kurt Malmström, Jus. dep.
Tomas Gustavsson
Ulf Ljungdahl
Lönnheden
Jörlin
Sjödin

Holmér:

Redogör för organisationsförändringen, som beslutats i dag. Ledningsgruppen består av Holmér, Wranghult, SL Pettersson och Lindström,

Vranghult:

Föredrar aktivitetslistan, punkterna 1 -27, Se bilaga,

Helmer:

Beslutar att alla kopior av aktivitetslistan skall numreras.

Lindström:

Upplyser att dörrknackningen i Gamla Stan fortsätter.

Holmér:

Beslutar att nytt möte skall hållas den 86-03-06 kl 10:00.

Mötet avslutat kl 18:45

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med representanter i ledningsgruppen, onsdagen den 86-05-05 kl. 20:50 -21:25
Plats: Ledningsrummet, sambandscentralen.

Närvarande: Holmér (fr kl. 21:15)
Wranghult
Welander
Lindström (till kl. 21:05)
SL Pettersson
Kurt Malmström, Jus. dep.
Sjödin

Vranghult:

Informerar om aktivitetslistan, som upprättats vid mötet kl 18.00.
Påpekar att det kan vara av intresse att kontrollera pressfotografernas bilder på Palme.

S L Pettersson:

Informerar om att fru Palme mordhotats, och att hon skall dö kl. 23:00.
Fru Palmes arbetskamrater bör få genomgå pusselmaskinen. De har sett två utlänningar.
Upplyser att det inkommit omkring 6 000 tips.

Holmér:

Upplyser att han fått uppgift om att fru Palme ringt till Mårten och kommit överens om biobesöket,

Nötet avslutat kl. 21:25

Vid protokollet.

Karl-Gustav Sjödin

Original.

*maskat i originalet.


E:9979 förhör med Hans J.
T:8028 Förhör: Sven Vintappares gränd 2