Mordet på Olof Palme.

1986-03-05 14:40:00860305_144000Senast uppdaterad 2022-11-08

L:14-B, C, D, E Förhör med Lars-Erik E.

Protokoll fört vid förhör med Lars-Erik, 600707-XXXX. Förhöret hållet på KK 1 1986-03-05 14:40. Förhörsledare krinsp. Bengt Ö och Paul J. Förhöret hållet med anledning av uppgift att Lars-Erik befunnit sig utanför biografen Grand mellan klockan 22:50-23:35.

Lars-Erik uppger att han befann sig utanför biografen i sin faders bil, en Volvo GLT som är silvergrå till färgen. Han satt där och väntade på sina föräldrar som var inne på biografen och bevistade en föreställning.

Själv hade Lars-Erik varit på biografen Riviera på samma gata och sett "Sällskapsresan". Anledningen till att han inte såg samma film som föräldrarna var att han redan hade sett den filmen. "Sällskapsresan" slutade klockan 22:45 och därefter så gick Lars-Erik till sin faders Volvo som stod parkerad i närheten av biografen, på Kammakargatan.

Lars-Erik tillägger att "Sällskapsresan" eventuellt slutade något tidigare än vad han tidigare uppgivit.

Lars-Erik gick först till Grand och kände där på ytterdörrarna, men dessa var låsta. Han gick därefter till bilen som stod parkerad på Kammakargatan och körde ner till Seven-Eleven på Rådmansgatan där han gick in och handlade en läskedryck. Han begav sig därefter direkt upp till Grand-biografen och parkerade fordonet alldeles utanför ingångsdörrarna till biografen.

Lars-Erik är relativt säker på att klockan var cirka 22:50. Han gör den uppskattningen på grund av att han senare klockan 23:00 hörde på Ekot, och han uppskattade att han åtminstone stått 10 minuter före eko-sändningens början.

Redan när Lars-Erik parkerade sin bil såg han en mansperson utanför biografen. Lars-Erik tittar omedvetet på personen och uppger att han fick en olustkänsla utav personen som var utanför biografen. Denna olustkänsla blev så småningom, efter några eller någon minut, så stark att Lars-Erik bestämde sig för att låsa dörrarna till den bil han satt i. Lars-Erik kan inte förklara exakt varför han kände sig olustig inför mannen men han gör den uppskattningen att det var mannens utseende, en kraftig mansperson, fyrkantigt ansikte, cirka 180 cm lång, som gjorde att han kände olust. Det finns emellertid inget påtagligt, mannen gjorde inga åtbörder eller betraktade Lars-Erik på något sätt.

Mannen gick som sagt hela tiden fram och tillbaka framför ingångsdörrarna till biografen.

Strax före eko-sändningen klockan 23:00 kom det ut folk från biografen. Dörrarna var således öppna. Lars-Erik reflekterade att det var ju underligt att mannen inte gick in eftersom dörrarna till biografen var öppna, det var ju relativt kallt ute, Lars-Erik uppskattar det till ca 10 minusgrader. Men mannen gick fortfarande fram och tillbaka utanför bion.

Lars-Erik lyssnade på eko-sändningen klockan 23:00.

Lars-Erik kommer ihåg att på andra sidan gatan fanns en mörk bil parkerad, okänt fabrikat. Han erinrar sig även någon byggnadskontainer.

Klockan var cirka 23:05 då 20 personer kommer ut från biografen. Lars-Erik uppskattar att eko-sändningen fortfarande pågick. Manspersonen framför biografen var kvar.

23:15 strömmar det ut en stor mängd människor från biografen, hela trottoaren fylldes med folk. Efter en kort stund försvann allihop, och mannen som hade vankat fram och tillbaka var försvunnen.

Lars-Erik erinrar sig att en bil var parkerad framför honom, en Ford Escort. Eventuellt något annat märke, som hade en reklamskylt på bakrutan där det stod "90 kronor per dygn och 97 öre kilometern". Detta fordon försvann i samband med att den sista folkhopen strömmade ur biografen. Det var ett välklätt par som gick in i bilen och sen kördes bilen iväg. Lars-Erik erinrar sig vidare att fordonet var vitt till färgen.

Ingen människa fanns nu utanför biografen och Lars-Erik trodde nu att dörrarna var öppna till bion så han gick därför in. Inne i vestibulen satt en flicka i 20-års åldern och Lars-Erik gick fram till flickan och frågade om hon arbetade på biografen men hon svarade att det gjorde hon inte. Lars-Erik frågade därefter om hon visste vilken tidpunkt Amadeus slutade, och detta kunde hon heller inte svara på. Lars-Erik är av den uppfattningen att hon bröt på finska. Han erinrar sig vidare att utanför biografen kom det två negrer gående på trottoaren och en av dem gjorde en ansats att gå in i bion men ångrade sig varefter de gick vidare.

Efter en kort stund så kommer det in en vad Lars-Erik uppskattar sk A-lagare i biografen och går fram till telefonautomaten som finns i vestibulen och försöker ringa. Lars-Erik tror inte att han lyckades komma fram till den person han ville komma i kontakt med. Lars-Erik beskriver honom som ganska härjad, iklädd sjaskiga kläder, han var i 35-årsåldern. Lars-Erik har den uppfattningen att mannen var berusad. Lars-Erik blev tillfrågad av A-lagaren dels om han jobbade där och dels om han hade plåster, men Lars-Erik svarade nekande på båda frågorna. Lars-Erik uppskattar att personen fanns i vestibulen under en cirka 10 minutersperiod.

Klockan 23:35 kommer biografbesökarna som har sett "Amadeus Mozart" och däribland Lars-Eriks föräldrar. Dom går in i Lars-Eriks faders fordon och dom kör iväg från platsen. Lars-Erik kör höger Kammakargatan ner till Dalagatan där föräldrarna bor på ett hotell.

När Lars-Erik med familj kom ut på gatan från biografen såg dom att det var en stor mängd polisbilar som körde med rotationsljusen påslagna. Lars-Eriks far frågade då Lars-Erik vad som stod på, men Lars-Erik förklarade att det är för att det är fredagskväll.

Under färden till föräldrarnas hotell erinrar sig Lars-Erik att det på Kammakargatan strax före korsningen med Västmannagatan stod en mörk ganska stor bil, Mercedes eventuellt Volvo eller liknande, parkerad mitt i vägen, varför Lars-Erik fick svänga upp på trottoaren för att komma förbi. En person satt i fordonet, Lars-Erik tror att det kan vara en kvinna. Bilen stod där med motorn i gång.

Lars-Erik vill tillägga att han erinrar sig att strax efter det att han kom ut från Riviera och skall gå till sin bil som står parkerad i hörnet Kammakargatan & Saltmätargatan, så gör han den iakttagelsen att han ser ett par med barn som gick upp mot Kammakargatan. På Saltmätargatan riktning norrut ser Lars-Erik två ynglingar som promenerar iväg.

Lars-Erik lämnar av sina föräldrar vid det hotell där dom bor och beger sig därefter till sin bostad. Lars-Erik kom hem till sin lägenhet exakt 00:01.

När Lars-Erik kom in i lägenheten så hörde han ett underligt ljud, Lars-Erik trodde att det var någonting inne i lägenheten, kaffebryggare eller att kylskåpsdörren var öppen men när han kom in så hörde han att ljuden kom uppifrån.

Det finns en lägenhet ovanför Lars-Erik där lägenhetsinnehavaren i stort sett aldrig är hemma, och det var därifrån ljuden kom.

Lars-Erik har hört på omvägar att lägenheten innehaves av en officer i marinen och att denne skulle vara u-båtsjägare. Personen är i vart fall sällan i bostaden.

Lars-Erik gick och lade sig.

Klockan 01:15 ringer en kamrat till Lars-Erik, Mikael tel. 53 XX XX , och talar om för Lars-Erik att Palme har blivit mördad.

Klockan 02:00 får Lars-Erik reda på genom radioutsändning att Palme med fru hade besökt biografen Grand, och då reagerade Lars-Erik och förstod att han kanske hade en viktig uppgift att lämna till polisen.

Lars-Erik ska just lämna sin lägenhet klockan 02:15 för att bege sig till polisstationen och när han öppnade ytterdörren så ser han en person som hastar trapporna upp. Eventuellt så kan han ha besökt tvättstugan, men Lars-Erik hajar till och skriker till men personen stannar inte utan försvinner.

Lars-Erik har funderat på denna sistnämnda händelse och inser att det rent logiskt inte kan vara något samband mellan hans iakttagelser utanför biografen och händelsen med den okända mannen som springer men inte stannar på tillrop, men han vill inte underlåta att nämna händelsen trots det.

Signalement på den person som gick fram och tillbaka utanför Grand:

Mansperson, 35-40 år. Cirka 180 cm lång med kraftig kroppsbyggnad. Kraftig men ej fet. Beträffande hårfärg uppger Lars-Erik att han ej har den uppfattningen att håret var ljust. Han fick heller ej uppfattningen att mannen skulle vara av sydeuropeiskt ursprung. Mannen hade inte skägg och bar inte glasögon. Lars-Erik har uppfattningen att ansiktsformen får betecknas som fyrkantig. Lars-Erik vill beteckna mannens ansikte som hårt och rått, och det var ju också denna anledning som Lars-Erik kände olustkänsla när han såg.

Beträffande klädsel uppger Lars-Erik att han var klädd i någon slags vindtygsjacka. Han är säker på att det inte var någon pösig täckjacka och heller inte någon knälång rock. Lars-Erik beskriver kläderna som mörka utan att precisera färgen. Lars-Erik har vidare för sig att han hade en gulaktig huvudbonad. Lars-Erik kan ej ange vilken typ av huvudbonad, Lars-Erik är säker på att det ej var någon kepsliknande huvudbonad utan han tror snarare att det är en liten stickad mössa som icke går i någon spetsform.

Lars-Erik är helt säker på att mannen inte bar på någon väska. Lars-Erik kan ej med säkerhet säga att mannen hade handskar på händerna, men han håller detta för troligt eftersom eljest skulle han reagerat ännu kraftigare på att mannen så länge befann sig utanför biografen utan att frysa.

Lars-Erik uppger vidare på fråga att då folket strömmade ut från den föreställningen som slutade cirka 23:15 , så såg inte Lars-Erik att Palme med sällskap kom ut från den föreställningen. De enda personer Lars-Erik särskilt lade märke till i samband med denna föreställning var det par som han tidigare nämnt, som gick in i den vita bilen som stod framför Lars-Eriks fordon.

Lars-Erik erinrar sig vidare att när han kom ut från Şeven-Eleven affären efter att ha, som tidigare sagts, inhandlat en läskedryck, såg han att där stod en röd Porsche parkerad utanför affären.

Förhöret slut klockan 16:30.

Förhöret intalat i Lars-Eriks närvaro och godkänt.

Polis Bengt Ö

krinsp.

L:14-C 86-03-05

Teckning av den man som vittnet Lars-Eric sett gå fram och tillbaka utanför biografen Grand under tiden 1986-02-28 22:50-23:15.

L:14-D 86-03-06

Lars-Erik tillfrågades om han har sett den "fantombild" som visats i massmedia och han uppger att han ej får någon "aha"-upplevelse av bilden.
Han säger att personen på bilden ej uppvisar någon likhet med den vaga uppfattning han har av mannen som gick fram och tillbaka utanför biografen.

L:14-E 86-03-06 19:45

Lars-Erik uppgav att han har ingen minnesbild av att ha sett någon man med freestyle som suttit på golvet i biografen. Om han sett en man med free-style skulle han komma ihåg detta.
Den så kallade A-lagare hade ingen väska med sig vad Lars-Erik kan komma ihåg.

MOP-arkivet: Original


Undersökning av teleskåp.
E:9979-3 förhör med Stefan G.