Mordet på Olof Palme.

1986-03-07 12:58:36860307_125836Senast uppdaterad 2022-08-22

PD-larm:

19901 PDSTH S

PD-LARM, 86-03-07-125836, DIST-0103

F Ö R K Ä N N E D O M:

MATSALEN I POLISHUSET KOMMER ATT VARA ÖPPEN LÖRDAGEN DEN 8 MARS OCH SÖNDAGEN DEN 9 MARS MELLAN KL 10.00 - 16.00.
LARS-ERIC PLANTIN
BYRÅCHEF

SBC, SÄNT AV ANN-CHRISTIN SVENSSON/ASS**

19901 PDSTH S

Orginal


L:938 Förhör med Thomas N.
DGB:15299-A Förhör med Polis Bror P och Lars L.