Mordet på Olof Palme.

1986-03-08 00:00:00860308_000060Senast uppdaterad 2022-08-29

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 8 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 8 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll

Kl 13.00

Holmér besöker KK l.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 20.00

Wranghult beordrar Unered att företa visitation i polisman vapenskåp.

Kl 21.15

Wranghult beordrar Unered att undersöka övriga utrymmen som disponerar.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen, lördagen den 1986-03-08 kl. 10:00 - 11:25
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
SL Pettersson
Welander
Severin
Hjälmroth
R Ståhl
Ekberg
Linder
Gruvedahl
Bladh
K Malmström
K-G Sjödin

Synpunkter och frågeställningar

Holmér::

Uppgift om vapen på Snickarbacken. Pågår arbete?

Pettersson:

Uppgiften kontrollerad. Ej resultat.

Undersökning pågår om ett tips från Sigurdssons bror ang. en arab på [MASKAT].

Holmér:

Tre nya tips om Walkie Talkie från Västerlånggatan.

Ståhl:

Det finns fem olika uppgifter om Walkie Talkies. Redogörelse över RK:s arbete: Sökt [MASKAT] på [MASKAT]. Ej resultat. Enl. uppgift, från hans andra hustru, lämnade han landet den [MASKAT]. En [MASKAT] bor på [MASKAT]. Kl. 08:00 åkte RK ut för att hålla förhör med [MASKAT].
En tredje grupp har satts ihop, i dag, för att bearbeta jugoslaverna.
F.d. finansministern hörd. Andra medlemmar ur regeringen önskar bli hörda.

Vem skall sköta detta?

Holmér:

Beslutade att RK sköter dessa förhör.

Pettersson:

Meddelande bör gå till pressen, att polisen önskar kontakt med den person, hon eller han, som skrivit ett brev till polisen, och angivit att hon eller han, den 86-02-28 kl. "23 minuter över 23.00" gått Olofsgatan och passerat Tunnelgatan på väg mot centralen, för ett möte där, och som gjort vissa iakttagelser.

Holmér:

Beslutade att gå ut med ovannämnda meddelande i samband med presskonferensen kl. 15:30. Svar till tel.nr 769 3409, som är ett bevakat nummer.

Allmän diskussion om hur gm fått vetskap om makarna Palmes biobesök, samt hur gm agerat.

Holmér:

Beslutade att kontroll skulle ske hur kallt det var mordkvällen.

Holmér:

Beslutade att kontroll av makarna Palmes föregående biobesök skulle ske.

Linder:

Påpekade att ingen kan ha följt efter Mårten, eftersom han köpte biljett under förmiddagen. Makarna Palme köpte biljetterna på bion.

Ekberg:

Det är intressant att veta vem som tagit initiativet till telefonsamtalet mellan Mårten och makarna Palme, för kartläggning av flickan.

Pettersson:

En kronologisk steg skall upprättas över iakttagelser rörande gm tänkta efterföljande av makarna Palme. Det finns många tips som kan föras upp på den stegen. Det gäller både tips före och efter den aktuella dagen.

Holmér:

Undrar om det finns något som talar emot tanken att makarna Palme måste ha följts till bion. Han undantar den spontane gm.

Linder:

Påpekar att det bara finns två ungdomar som är hörda och som suttit i samma tunnelbanevagn som makarna Palme. Alla andra som är hörda har tagit andra vagnar.

Severin:

Tycker att man bör gå ut och fråga efter vittnen, som observerat makarna Palme under resan.

Allmän diskussion om gm efterföljande av makarna Palme.

Pettersson:

Påpekar att gm haft ca två timmar på sig att planera dådet och flykten.

Hjälmroth:

Påpekar att det är av vikt att tänka på vilken organisation som finns bakom dådet, eftersom det krävs planering för att följa Palme.

Allmän diskussion om makarna Palmes vägval efter biobesöket. Alla överens om att det är rätt vägval, för en promenad till bostaden.

Severin:

Påpekar att det är viktigt att identifiera de personer som befann sig på perrongen i Gamla Stan.

Pettersson:

Det måste bli känt om det fanns folk på perrongen som hade Walkie Talkies.

Allmän diskussion om vilka som kan ha använt sig av Walkie Talkies.

Ekberg:

Räckvidden på en Walkie Talkies är max 500 meter.

Allmän diskussion om gm hade bil vid tillfället, då makarna Palme tog tunnelbanan från Gamla Stan.

Pettersson:

Gm behöver bil efter dådet.

Holmér:

Vilka fem uppgifter är det som berör Walkie Talkies?

Ståhl och Holmér:

  1. . Den 86-02-17 kl. 23.15 observerar en kvinna två män på Västerlånggatan intill konsthandeln och konditoriet. Männen stämmer in på signalementet. Männen som står vid en port. En av männen har troligen en kommunikationsradio i sin vänstra hand. Den andre mannen försöker öppna porten. Männen försvinner när vittnet med sina tre barn uppenbarar sig.
  2. Den 86-02-27 vid 18-tiden observerar en konstnär en man som går efter Palme på Hötorget (ev. Sergels Torg). Mannen såg orakad ut, och han bar på en sportbag. Ca 185-190 cm lång. Ej Walkie Talkie. Han hör till bilden eftersom han överensstämmer med Skelleftehamnsvittnet.
  3. Den 86-02-28 kl 18.55 blir en kvinna förföljd av en man på Västerlånggatan. Kvinnan beskriver mannen som ordinär kroppsbyggnad. ca 175 cm lång. I klädd grågrön rock. Mannen hade litet ansikte. Ståhl tycker att beskrivningen stämmer med mannen på Hötorget.
  4. Skelleftehamnsvittnet som observerat en man med Walkie Talkies vid Olofsgatan - Tunnelgatan.
  5. Ej riktigt utrett (protokollförarens anm.).

Holmer:

Påpekar att det finns enbart två uppgifter om iakttagelser rörande Walkie Talkies.

Allmän diskussion om hur gm planerat attentatet. Vilken plats som varit lämplig. Hur tunnelbanenedgångarna ser ut vid Rådmansgatan, och hur många de finns.

Holmér:

Gm bör ha iakttaget att Palme saknat bevakning under helger och fritid.

Hjälmroth:

Påpekar att det måste ha varit mycket svårt att kartlägga Palme.

Pettersson:

Anser att det är ett bra tillfälle för gm att genomföra dådet. Gm har två timmar på sig.

Holmer:

Palmes program är tämligen offentligt. Där kan gm utläsa vilka dagar som är meningslösa att genomföra dådet p.g.a. säkerhetsbevakningen.

Fortsatt allmän diskussion om-gm planläggning av dådet samt tänkbar flykt från platsen. Även tänkbar attentatsplats diskuteras.

Pettersson:

Redogör för [MASKAT] [MASKAT] iakttagelser på Sveavägen vid 22-tiden. När [MASKAT] befann sig några meter in på Kammakargatan hörde han en busvissling från andra sidan Sveavägen. Han såg en stor kille på motsatta trottoaren på Sveavägen. Den personen såg svensk ut, och var ca 190 cm lång. Bakom sig, på Kammakargatan, såg han en mörk person (man), ca 180 cm lång, mörk mustasch och iklädd en lång rock som nådde nedanför knäna. Rocken var Ljusbrun.

Pettersson:

Påpekar att det fanns folk runt omkring den här platsen under tiden som bion pågick. Han påpekar vidare att det är viktigt att göra som Severin också påpekat, dvs att försöka få fatt på alla som befann sig på Gamla Stans tunnelbanestation (perrong) och även vilka som åkte i samma vagn som makarna Palme.

Linder:

Påpekar att det är linjerna 17, 18 och 19 som är aktuella. Man bör ta vittnen inom en viss tidsrymd. Även från det spår som går mot Ropsten och Mörby.

Pettersson:

Upplyste att Palme åkte omkring 20:40 från Gamla Stan.

Holmér:

Uppdrar åt Sjödin, att kontrollera tunnelbanetågets avgångstid från Gamla Stan.

Holmér:

Beslutar att meddelande skall gå ut till pressen (kl 15:30), att personer som uppehållit sig på eller vid Gamla Stans tunnelbanestation omkring kl, som meddelas av Sjödin, som åkt med samma tåg som Palme och de som sett Palme vid Rådmansgatan tunnelbanestation.

Holmér:

Uppdrar åt Kurt Malmström att kontrollera när Palme senast var på bio.

Ekberg:

Upplyser att biografen Grand har fyra biosalonger.

Pettersson:

Upplyser att filmen som Palme såg slutade omkring kl. 23:15. Palme såg filmen "Bröderna Mozart".

Vidare upplyser Pettersson att vittnet Eriksson, som befunnit sig utanför biografen Grand under tiden kl. 22:50 – 23:35, och att det vid 23.15 strömmade en stor mängd människor från biografen. Från den tidpunkten var den vankande mannen borta. Erikssons föräldrar såg filmen ”Amadeus Mozart", som slutade omkring kl. 23.35.

Pettersson:

Tips från ledningsrummet skall gå i lådan, så att de kommer Pettersson tillhanda i rum 329 (KK l).

Holmér:

Beslutar att det även gäller alla brev som han får.

Bladh:

Har med sig spanska TV:s tape.

Ekberg:

Upplyser att SÄK spelar in alla program som är aktuella.

Nytt möte kl. 19:00.

Mötet avslutas kl 11:25

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

Möte med ledningsgruppen 1986-03-08 k1 19.00
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
Severin
SL Petterson
Linder
Blad
Hallberg
Lindström
Näss
Landén
Holger Romander
Kurt Malmström, justitiedepartementet

Holmér:

Informerar ang. tipsbehandlingen på KKI. Stor arbetsbörda. Eftersläpningen får accepteras.

Romander:

Erbjuder alla former av hjälp.

Holmér:

Redogör för olika hypoteser. Anser själv att det måste vara planerat. Mycket tyder på att flera personer är inblandade, både på morddagen och innan. Vidare inriktning diskuteras. De närvarande ombeds fundera över ev. nackdelar med att inrikta spaningarna mot ett "gäng".

Severin:

Parkeringsvaktens iakttagelser och tidsangivelser stämmer ej överens med "tecknerskan" [MASKAT].

Linder:

redogör för förhållandena.

Länninge:

Redogör för förhållandena. TSV:s parkeringsanmärkningsunder sökningen. Sista p-boten i området skrevs 23:16. Olika iakttagelser och tidsangivelser diskuteras.

Severin:

Betr. ev. tokdårars förehavanden. En patient på Karsudden [MASKAT] kollas.

Näss:

Rapporterar ang. svar till BKA ang. 3 kurder. Besked har skickats. Bearbetning av utlagda uppgifter försätter. Inget resultat av husrannsakan hos [MASKAT]. Han kan avföras.

[MASKAT]:

Undersökningen fortsätter. Visitation skall ske i hans vapenskåp. Han har fällt en del oroväckande yttranden ang. polisens undersökningar.

Lindström:

Påpekar de diskussioner som skett ang. att attentatet ev. kan vara ett medel i ett större mål.
Redogör för inkomna svar via IP från utländska polismyndigheter ang. attentat med liknande vapen.
Krusell i Wiesbaden undersöker ev. inblandning av exempelvis RAF. Bruket av Walkie-Talkie kan tyda på detta.
RK:s kontroller fortsätter..
[MASKAT] kan avföras från vidare undersökningar.
Undersökning betr. Jug. fortsätter. Ytterligare aktioner får anstå tills nästa möte.

SL Petterson:

Undersökningar ang. iakttagelser av walkie-talkie i en röd .bil i Gamla stan.
Redogör för olika observationer som vittnen gjort under T-banefärden från Gamla stan - Rådmansgatan. Tidslistan för datan är på gång och kan bli klar 86-03-09. En bjöd på champagne på Operabaren 1 el 2.3-86 för [MASKAT] att fira Palmes död. Holmér beslöt att ingen undersökning betr. [MASKAT] skall göras.

Wranghult:

Arbetet i Tyskland löper enligt planerna.

Severin:

Gunnarsson sitter i förhör på KKI. Han var på Kungsgatan vid den aktuella tidpunkten.

SL Petterson:

[MASKAT] frigiven. Endast olaga vapeninnehav. Vapnet undersökt av SKL utan resultat.

Holmér:

Nytt möte 86-03-09 kl. 10:00.

86-03-08

Vid protokollet

Jan Länninge


T:2-A Förhör med Mårten Palme.
T:116-A Lisbet Palme ringer till polisen..