Mordet på Olof Palme.

1986-03-10 18:40:00860310_184000Senast uppdaterad 2022-06-11

L:843-1 Förhör med Anne-Marie H.

Var på samma biografföreställning som makarna Palme Anne-Marie satt på bänk 9 plats 159.

Fredagen den 28 februari var Anne-Marie tillsammans med två väninnor, Susanne A och Inger S på biografen Grand och såg filmen Bröderna Mozart på den sena 21.15-föreställningen. Anne-Marie hade tidigare på kvällen varit på biografen och köpt biljetter. Anne-Marie och väninnorna kom till biografen strax innan föreställningen började

De gick direkt in i salongen.

Deras platser var 157, 158 och 159 på bänk 9. Anne-Marie går in först och sätter sig på plats 159. Inger sätter sig på plats 158 och Susanne sätter sig på plats 157, vilken är en ytterplats.

På platserna Närmast till vänster om Anne-Marie sitter två flickor. därefter sitter Björn Rosengren med sin fru. Anne-Marie ser inte makarna Palme i salongen. hon har ej heller sett makarna Palme i foajén.

Inget speciellt händer under filmens gång när filmen är slutt sitter publiken kvar på sina platser och ser på rollistan som spelas upp. Anne-Marie lägger inta märke till om någon man går framför rad 8 när rollistan spelas upp. Ej Heller lägger hon märke till om någon kvinna framför henne på bänk 8 blir trampad på foten.

När filmen är helt slut. Går Anne-Marie tillsammans med väninnorna ut i foajén. Inger och Susanne tänder där varsin cigarett. Anne-Marie upptäcker en kamrat som sittrr i en: soffa i foajén. Anne-Marie går fram och pratar med kamraten som heter Anna, Anne-Marie ser nu att makarna Palme kommer ut från bilsalongen.

Kamraten går fram till Olof Palme och säger något till honom om kulturpolitik. Anne-Marie hör inte om Olof Palme svarar något. Anna kommer därefter tillbaka till Anne-Marie. Makarna Palme lämnar biografen. Kort därefter lämnar också Anne-Marie, Inger och Susanne biografen. De stannar till omedelbart utanför biografen. Inger skils från Anne-Marie och Susanne och hon går Sveavägen till vänster i nordlig riktning.

Anne-Marie och Susanne går Sveavägen till Höger i sydlig riktninr. Utanför ABF-huset på Sveavägen, ser Anne-Marie makarna Palme stå och samtala med en pojke och en flicka. Anne-Marie och Susanne passerar förbi sällskapet Palme. Anne-Marie och Susanne går på Sveavägens västra trottoar fram till Kungsgatan. De går Kungsgatan till höger i västlig riktning fram till Hötorget och sneddar över detta. Anne-Marie hör inga knallar eller dylikt.

Anne-Marie har ej heller sett någon person på biografen eller i dess närhet som uppträtt underligt eller iögonfallande. Anne-Marie har ej heller sett någon person visat intresse för makarna Palme.


DC:2237 Anonymt tips om Polisman A.
A:14211 Förhör med Polis Anders P i 1170.