Mordet på Olof Palme.

1986-03-12 00:00:00860312_000060Senast uppdaterad 2022-09-02

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 12 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 12 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 00.20

Wranghult beslutar, att teknisk undersökning av lägenheten ████████ skall genomföras. Åtgärden skall dokumenteras på sedvanligt sätt.

Kl 09.35

Wranffhult uppdrar åt span, att undersöka följande personer: ████████ och ████████
Anledning till undersökningen är att tips inkommit att nämnda personer pratat om vapen och ammunition. Tipsnr. H 40-37.

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 11.00

Beslut av Vranghult, att ovannämnda ████████ och ████████ skall hämtas till förhör, och horas upplysningsvis angående tipset.

Kl 11.50

Nytt brev från "Skelleftehamnsvittnet".

Kl 15.50

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl 16.10

SÄK har beviljats tillstånd att gå in i databasen i ärendet "Palme". Wranghult hade inte underrättats innan framställan till RPS gjordes.

Kl 16.40

Vranghult informeras att ████████ delgivits misstanke om delaktighet i mordet på Palme.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 19.45

███████ och ████████ hörda. De har alibi. Frigivna efter förhör.

Kl 20.25

Meddelas att ████████ och anhållits som misstänkt för delaktighet i mordet. Beslut av ca KG Svensson.

Kl 21.10

Wranhult informerar Krusell ang. ████████ Se bilada 14.

Kl 21:50

Krusell meddelar att ████████ inte förekommer i några register i Västtyskland.

Kl 21.35

Krinsp K-G Sjödin underrättar vakthavande vid Uppsalapolisen, Engblom, att ████████ inte förekommer i några register i Västtyskland.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen 1986-03-12
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Severin
Ekberg
Näss
Hallberg
Ståhl
Lange
Linder
SL Pettersson
Länninge
Claes Bergenstrand
Wranghult

Ekberg:

SÄK kollar Södra Nämndhuset.
Från Västtyskland rapporteras ang. uppföljning av "uppringaren". Undersökningen fortsätter.
PLO kan planera att köra en bombbil mot fransk ambassad, okänt i vilket land.

Holmér:

Noteras, men hålles på 1åg nivå.

Hallberg:

[MASKAT] berättat om band som han har med hätska utfall mot Palme.

Ståhl:

Stor offensiv mot kurderna förberedes.
Undersökning av jugoslaver fortsätter.
Mannen på Operabaren [MASKAT] har anknytning till [MASKAT].

Holmér:

Förhållandet skall omedelbart undersökas av RK genom Ståhl.

Wranghult:

Pol isen i Västtyskland har mottagit brev från Kröcher vari Palmes död beklagas.

Näss:

Informerar ang. [MASKAT]. Fotot från Spanien liknar en medlem i toppen PKKs centralkommitté. Palme stod som nr 1 för APO.
Informerar om [MASKAT].

Redogör för förhör med busschauffören [MASKAT] som sett två misstänkta män.

Redogör för förhör med busschauffören [MASKAT] som sett två misstänkta män. Redaktör [MASKAT] uppgifter faller. [MASKAT] måste dock höras, mest för hans egen skull.

Holmér:

Finns det ett "spaningshögkvarter" 1 flyktområdet. Överväger en spaningsaktion.

SL Pettersson

Redogör för vad som hittills har gjorts i detta avseende

Holmér:

Får genomföras vid tillfälle.

Wranghult:

Ljungdahl undersöker anmälda stulna fordon.

Nästa möte kl 19.00

Vid protokollet

Jan Länninge

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen, onsdagen den 1986-05-12 kl 19.00-19.55
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Severin
Hjälmroth
Ekberg
Ståhl
Otto Andersson
Linder
Hallberg
Bergenstrand jus. dep.
Sjödin

Ansvarsfördelning

Holmér påpekar vikten av att det är helt klart mellan enheterna om vem som handlägger aktuella bitar.

Palmes besvärsärende

Holmér upplyser att Palmes besvärsärende i länsrätten försvann den 28/2. Det finns inte heller kvar i datan.

Kurdfoto från Oslo

Severin överlämnar ett foto på [MASKAT] född [MASKAT] till RK, för kännedom. [MASKAT] är förmodligen kurd.

Kurder

Hjälmroth informerar om kurdläget. Det föreligger information att någon aktion skall riktas mot stadshus den 86-03-15. SÄK undersöker detta.

Sydafrika

Hjälmrot upplyser att engelsmännens preliminära bedömning tyder på att sydafrikanerna inte har någonting med mordet att göra.

Kroater och araber

Inget nytt enligt Hjälmroth.

Poliser

Hjälmroth omtalar att ytterligare en polis är föremål för undersökning. Han kan kopplas ihop med en blå Passat.

Utredning-/spaningsverksamheten

Ståhl omtalar att RK:s verksamhet nästan ligger nere inför morgondagen.

[MASKAT]

Pettersson upplyser att [MASKAT] sitter kvar för förhör.
Han lämnar konstiga och svårkontrollerbara uppgifter. Cå KG Svensson är förundersökningsledare.
Interpol har kopplats in för att undersöka [MASKAT] eventuella koppling till FBI.

Olofsgatan

Linder upplyser att [MASKAT] flyttat från Olofsgatan.

[MASKAT]

[MASKAT] livvakt [MASKAT] finns inte i spans register, enligt Pettersson.
Ståhl omtalar att RK hört [MASKAT].

Ny aktivitetslista

Ny aktivitetslisa presenteras. Gemensam genomgång av listan för fastställande av ansvarsområden. Se bilaga.

Fotomontage

Holmér upplyser att fotomontage över misstänka personer skall upprättas.

Krocherbrevet

Holmér undrar om brevet är äkta.
Ekberg påpekar att det kan vara fråga om desorienterande information.

Arbetsgruppen

Holmér önskar fortlöpande informationer från den sammansatta arbetsgruppen.
Gruppen bör vara närvarande vid nästa möte, för informationsutbyte

Nästa möte

1986-05-15 kl 10.00

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

AKTIVITETSLISTA 1986-05-12

A Personer Ansvarsenhet
1. [MASKAT] RK
2. [MASKAT] KK1
3. [MASKAT] RK
4. [MASKAT] KK1
5. [MASKAT] SÄK
6. Staffanstorp KK1
7. Sigge Cedergren KK1
8. Försvunnen jug., Trollhättan RK
9. [MASKAT] KK1
10. [MASKAT] RK
11. Byggn.arb. [MASKAT] KK1
12. [MASKAT] KK3
13. [MASKAT] RK
14. Vietnamveteranen [MASKAT] KK1
15. [MASKAT] SÄK
16. [MASKAT] RK
17. [MASKAT] SÄK
18. Skelleftehamn KK1
19. David Bagares gata 12 KK1
20. Taxi, Gotlandsgatan KK1
21. Poliser SÄK
B Grupper - konstellationer
1. Kurder RK
2. Jugoslaver bl. a. [MASKAT] o Baresic RK
3. Sydafrikaner SÄK
4. Iran - Irak SÄK
5. Västtyskland (kontaktman Kruaell) SÄK
6. PLO SÄK
7. Fanatiker Särskilda gruppen
8. Annan grupp Särskilda gruppen
C Fordon
1. Observerade Ulf Ljungdahl
2. Felparkerade Ulf Ljungdahl
3. Stulna - anträffade Ulf Ljungdahl
4. Leasing SÄK
D Platser
1. Gamla Stan
2. T-banan
3. Grand
4 Sveavägen
5. Tunnelgatan
6. Flyktvägen
7. Snickarbacken
8. Birger Jarlsgatan.
E Undersökningar
1. Dörrknackning. RK/KK1
2. Teknisk undersökning. KKT
3. Vapenregister. RK
4. Vapenanvändning. RK
5. Rymningar/psykfall. KK1
6. Självmord/försvunna. KK1

A:14205-3 Förhör med Polis Peter W i 3230.
Länsrätten upptäcker att Olof Palmes handlingar har försvunnit.