Mordet på Olof Palme.

1986-03-12 10:00:00860312_100000Senast uppdaterad 2022-09-07

N:3000-B 33-åringen hämtas till förhör.

På direkt fråga till Viktor om han tillhör något slag av religiös rörelse så omtalar Viktor, att han är medlem av Svenska Missionsförbundet. Han säger sig inte tillhöra någon annan sekt.

Bland hans närmaste bekantskapskrets så säger Viktor, att densamma är mycket snäv. Bland dem han brukar umgås med märks Michael I, en bulgarisk invandrare, Daniel E, präst i missionsförbundet, Zoltan, som varit bosatt i Ungern samt en kvinna: vid namn Gun L. Viktor säger sig inte ha många närstående vänner men mängder av bekanta som han träff då och då utan att ha närmare kännedom om deras hela namn eller adresser.

Han förnekar på det bestämdaste, att han skulle tillhöra någon religiös sekt och de handlingar han har hemma i bostaden ang. sådan religiositet så har han dessa endast av kunskapstörst.

Vad det gäller hans agerande under fredagen den 28 februari 1986 så har Viktor enligt egen uppgift inte mycket att komma med utöver vad han sagt i tidigare hållna förhör.

Senare delen av eftermiddagen och fram till omkring kl. 23:00 så har han varit på Cafè Mon Cherie på Kungsgatan och här har Han definit sig hela denna tid utöver han lämnat caféet vid ett flertal tillfällen, senaste gången omkring kl. 22;30. Han gick därifrån enligt egen uppgift 22:45 eller senare.

Han säger sig inte har någon fast umgängeskrets på caféet trots han ofta gästar detsamma.

På fråga från förhörsledare om att han just denna fredag lämnat caféet och gett sig ut på stan för att ringa så har han ingen förklaring till detta handlande, Viktor menar på, att det är ett fritt land och han ringer precis var han själv vill.

Någon närmare förklaring vill eller kan inte Viktor lämna.

Viktor vidhåller tidigare utlämnade uppgifter om sitt biobesök på biografen Rigoletto där han besåg filmen ROCKY 4.

På fråga från förhörsledaren om han köpte biljett tidigare under kvällen eller i direkt anslutning till föreställningen så minns inte Viktor detta. Han tror inte i dag känna igen biografvaktmästaren som släppte in honom i lokalen och vet ej heller vad biljetten kostade, han tror 35 kronor.

På fråga från förhörsledaren. om vilken av biolokalerna nämnd film visades så vi inte Viktor detta, Ej hellre hur salongen såg ut, Biografen var halvbesatt eller kanske något mer.

Själv satt Viktor i biograflokalens högra del räknar från ingången räknat och strax bakom mitten ganska så, längt ut i bänkgången. Han satt för sig själv.

För Viktor omtalas, att hans normalfunktion vid sina besök på café Mon Cherie är, att: om han behöver ringa så ringer han från caféet, på fråga om varför in detta hände denna dag så är hans förklaring, att han ville ha frisk luft och han kombinerade sina utgående med att också passa på att ringa, någon anal förklaring har han inte.

Förhörsledaren omtalar för Viktor, att uppgifter kommit oss tillhanda som säger att han för sin bekantskapskrets genomgått utbildning både inom FBI och CIA i Amerika. Detta förklarar Viktor mer som en ploj och säger sig inte ha menat något med sådana uppgifter till sina bekanta.

För att återkomma till det av förhörsledaren påstådda besöket Viktor gjort aktuell kväll på biografen Saga så blir han helt oregerlig. Han brusar upp faller helt ur balans så fort ämnet kommer upp. Han vill mena på, att det hela är en ren ploj från polisens sida som på detta vis vill komma fram till någonting som han varit med om.

Viktor tillfrågas om han vid något tillfälle varit innehavaren av café Mon Cherie behjälplig med något slag av arbete eller om Viktor någon gång för samme man pratat om, att han kunde ordna någon som kunde utföra tjänster för honom. Viktor påstår att något sådant har aldrig hänt.

Förhörsledaren frågar då rakt på sak om Viktor vid något tillfälle hänvisat någon fotograf till Mon Cheries ägare så förnekar Viktor på det bestämdaste att så varit fallet.

För Viktor omtalas nu, att förhörsledaren har vetskap om, att Viktor aktuell dag, alltså den 28 feb. 1986, bestämt möte med någon vid Östermalms torgs tunnelbanestation och där vid kiosken, Viktor bekräftar stor möjlighet att han bestämt vad som här förelägges honom och att han också går till nämnd plats. Han kan inte på något vis påminna sig om vem denne person kan vara som han bestämt träff med.

Viktor har under förhören berättat om en kvinna vid namn Gun L som skall vara boende på Storgatan på Östermalm. Kvinnan har kontaktats av. oss varvid hon omtalat, att hon vid några tillfällen sammanträffat med Viktor som till henne segt sig heta Vic Gunnisson och vara amerikanare. Han har vid de tillfällen de träffats alltid talat engelska och hon hqr hela tiden trott han vara amerikanare. När detta påtalas för Viktor så medger han att så varit fallet men kan inte lämna någon annan förklaring till sitt agerande mer än han inte känner sig som svensk. Han säger också, att han inte trivs i Sverige beroende på för höga skatter och indragningar av lärartjänster som tydligen: gjort honom arbetslös inom detta gebit.

Uppläst och vidkänt

<

Polis Börje W

Original


Länsrätten upptäcker att Olof Palmes handlingar har försvunnit.
A:14206 Förhör med Polis Christian D i 1520.