Mordet på Olof Palme.

1986-03-13 00:00:00860313_000060Senast uppdaterad 2022-09-02

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 13 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 13 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 08.15

Wranghult beslutar on hämtning till förhör av följande person: ████████████████ Wranghult beslutar även om husrannsakan i ████████ utrymmen, för eftersökande av vapen. Tvångsåtgärderna skall dokumenteras på sedvanligt sätt.

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 11.50

Wranghult och ca KG Svensson diskuterar angående tvångsmedelstillämpning. Anm K 27.527-85. Se bilada 15.

Kl 12.00

Holmér och överåklagare Zeime diskuterar samma fråga.

Kl 12.23

Kommuniké 15 mars 1986 angående inställd presskonferens. Bilaga 16.

Kl 14:50

Holmér besöker KK 1, och lämnar information till tillgänglig personal.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 22.20

Wranghult meddelar att spaningsledningen kontaktats av ████████ (från ████████.████████) vilken omtalat att hon prejats av en vit/ljusgul Mercedes med reg.nr ████████. ████████ har under dagen medverkat vid BK:s förhör. Poliaskydd har ordnats genom KS:s försorg.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte ned ledningsgruppen, torsdagen den 1986-03-13 kl.10:00 – 10:50
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Severin
Hjälmroth
Näss
Bergenstrand Jus. dep.
Bert Melén
Lange
Linder
Hallberg
Sjödin

Poliser

Severin informerar, att [MASKAT] berättat att det är [MASKAT] som begått mordet, och att det är risk att [MASKAT].
Näss upplyser att det är fem vittnen som ger [MASKAT] alibi. [MASKAT] var i [MASKAT] när mordet förövades.
Näsa upplyser att ytterligare en polis blivit aktuell för undersökning. Hans namn är [MASKAT].
Pettersson tror inte att [MASKAT] har med mordet att göra.
Näss omtalar att ingen polis avförts, från undersökning.

Vittnesiaktagelser

Severin omtalar att vittnet som sett den blå Passaten inkonmit med en ny iakttagelse. Han har observerat den blå Passaten på Östermalm under gårdagen. Bilen skulle ha reg.nr med siffrorna [MASKAT] Bilen har kontrollerats. Ej aktuell.

Massmedia

Severin upplyser att Expressen undrar över varför Palmes kropp flyttats.
Hallberg anser att det grekiska Tv-teamet bör tillfrågas om de gjort några iakttagelser i samband med deras filmning av Palme.
Holmér uppdrar åt Hallberg, att undersöka den frågan

Kurder

Severin omtalar att pint Karin Ewald undrar över hur hon skall förfara med kurder som är aktuella för avvisning till Turkiet.
Holmér anser att aktuella personer får tas i förvar för vidare utredning.
Hjälmroih omtalar att informationerna rörande kurderna är intressanta. Någon hos socialförvaltningen har känt igen två kurder som följt efter Palme på Sveavägen. En av dem skall vara boende hos chefen för PKK.
[MASKAT] är aktuell att bli ny chef för PKK. Ej klart.
Lindström omtalar att ett flertal kurder kommer att höras av RK under dagen. De kommer att höras mot en lista upptagande 42 frågor.
Lindström upplyser att en kriminalinspektör från Sollentuna kommer att avlägga rapport om sina iakttagelser angående en kurd.
Lindström har beslutat om hämtning av de kurder som hörs hos RK.

Jugoslaver

Lindström omtalar att [MASKAT] och dennes livvakt [MASKAT] samt [MASKAT] kommer att få hembesök under dagen av personal från RK. De kommer att tillfrågas om bl. a. vad de känner till om jugoslaver.

Gruppsammansättningen

Bert Melén redogör för gruppens arbetsinriktnind enligt upprättad skiss. Preliminär rapport kommer att lämnas kl 19.00 angående legal spaning i aktuella områden.
Holmér påpekar att en koncentration bör ske över Palmes rörelseschema och vilka iakttagelser som gjorts under den sista veckan (mordveckan).

[MASKAT]

Lange omtalar att husrannsakan företas hos [MASKAT].
Linder omtalar att två kvinnor lämnat uppgifter om Igh. som [MASKAT] har.
Lgh på [MASKAT] har ej anträffats.
Wranghult påpekar att [MASKAT] kamrat [MASKAT] också kommer in i bilden. [MASKAT] är [MASKAT] och har ett [MASKAT].
Wranghult upplyser att [MASKAT] lär ha [MASKAT].
Pettersson omtalar att [MASKAT] bostad bevakas. Husrannsakan kommer att ske i hans bostad.
Wranghult påpekar att även [MASKAT] är aktuell i [MASKAT] biten. [MASKAT] är arab. Han har uttalat att något förskräckligt kommer att hända i Sverige, och att Olof Palme står först.

Anträffad pistol

Pettersson upplyser att två män sitter anhållna (KK 5) för olaga vapeninnehav. En pistol av märket Sigsauer, kaliber 7:65 har anträffats.
Wranghult påpekar att husrannsakan måste ske i de misstänktas utrymmen.

Inkomna tips

Pettersson lämnar en redogörelse över inkomna tips.

Dörrknackning i Brunkeberg

Pettersson omtalar att dörrknackningen i Brunkebergs området kommer att organiseras om. Foton kommer att visas.

Övertid

Pettersson upplyser, att Plantin omtalat att all övertid t.o.m. är att betrakta som nödfallsövertid.
Holmér anser att den bedömningen skall gälla.

Aktivitetalistan

Genomgång av listan från den 1986-05-12, varvid följande punkter utgår:A1, A6, A11 och A12. Tillägg skall ske på punkt A2: [MASKAT] och [MASKAT]

Nästa möte

1986-03-13 kl. 19:00

Mötet avslutat kl 10:50

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

Protokoll för vid möte med ledningsgruppen 1986-03-13 kl. 19:00
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Severin
Lange
Linder
SL Pettersson
Länmnge
Malmström
NWranghult
Hjälmroth
Näss
Lindström
Ståhl
Hallberg

Linder:

Hot inkommet till KCV. Man med utländsk brytning sagt något om Palme och mördare.

Hjälmroth:

[MASKAT] hotades av vissa grupper i samband med socialistinternational.
Information från Norsk polis ang. aktivitet från [MASKAT]
. [MASKAT] förfrågan har ej besvarats från Kanada och Belgien.
En man har ringt till Brittiskaambassaden i Washington. Talade med utländsk brytning om att de ansvariga för dådet är de sydafrikanska kommandona. Samtalet kan ha vant avsett för den svenska ambassaden. Fel ringning förekommer då och då.

Hjälmroth:

Britterna har ingen kännedom om Sydafrikansk verksamhet. Undersökningar fortsätter.

Näss

Specialgruppen har 50 tips. Polisman [MASKAT] har alibi från 3 personer. Kan avföras från utredningen.
Polis man [MASKAT] har varit på förhör tillsammans med representant för [MASKAT]. [MASKAT] uppger sig inte ha varit på platsen.
[MASKAT] övriga vittnen måste höras.
Det var ingen socialarbetare som gjort iakttagelser på Sveavägen utan troligen en landsman som tipsat. Det är [MASKAT] som är kronprins i PKK. Han bor på [MASKAT].

Lindström:

Kurderna har tagits in.t-ill förhör under delvis kaotiska förhållanden.
Många av de hörda verkar inte speciellt begåvade. Redogör för olika åtgärder. K G Svensson ville ej anhålla [MASKAT] som även lär syssla med [MASKAT].
På freaag 86-03-14 tages [MASKAT] in på ytterligare förhör liksom under lördagen, begravningsdagen.
Redogör för olika kurder som namngivits som tänkbara gärningsmän i fallet Palme.
Jugoslaverna: [MASKAT] och [MASKAT] är i Malmö, har ej påträffats.
Kartläggningen av verksamheten i Gamla stan pågår .
Kurdbrölloppet i Stadshuset på lördag var beställt innan begravningsdag och plats var offentliggjorda.
Ingen känt om palestiniers verksamhet

Näss

Krusell uppgivit att tyskarna anser sig ha rätt "telefon-kurs".

Lange

Redogör för tips från östersundspolisen ang påträffad kula av kal 38.

SL Pettersson:

Redogör närmare för fallet. [MASKAT], [MASKAT] sitter for närvarande i förhör. Hade även 9mm ammunition i bostaden.

Wranghult:

Ang. bredare undersökning av Brunkeberg. Fotografier måste framställas. Start beräknas på onsdag.

Linder:

Anhållne [MASKAT] är hatisk mot regimen och Palme, finns en mängd papper av olika slag i hans bostad. Telefonbok undersökes. Tre kvinnor har berättat om [MASKAT] utfall. Det kan röra sig om rent skryt. Han är troligen inte rätt man.

Lindström:

Vill ha en teknisk redogörelse av Lange betr kal 38 patron och vapen

Lange:

Lämnar sådan.

Lindström:

Kurden har för avsikt att deltaga i Palmes kortege.
RK ålagts 10 bevakningsobjekt i samband med begravningen.
Spaningsstyrkan berörs dock inte.

Hallberg:

Informerar om grekiskt TV-team som åtföljde Palme i Jämtland måndag och tisdag samt filmning i Rosenbad onsdag.

Nästa möte 86-03-14 k1. 10:00

Vid protokollet

Jan Länmnge


A:14205-4 Förhör med Polis Klas G i 3230.
E:17-11 Förhör med Ann-Louise P.