Mordet på Olof Palme.

1986-03-13 15:45:00860313_154500Senast uppdaterad 2022-08-16

A:14205-4-A Förhör med Polis Klas G i 3230.

Den 13 mars 1986 kl.15:45 A:14205-4-A

Uppgiftsmottagare: Polis Jan L

1986-03-13 15:45 på Oc:

Klas G läser igenom förhöret och påpekar att personerna på Johannesgatan kom norrifrån, inte från David Bagares gata. I övrigt stämmer utskriften.

På fråga från förhörsledaren beträffande hur länge polismännen stod vid trappan till Tunnelgatan uppe på Malmskillnadsgatan uppger Klas att han erinrar sig att pkom Christian D kom till platsen i radiobil och att de samtalade högst 10 sekunder innan han och Peter W sprang bort mot Johannes kyrka.

Vidare uppger Klas att han är helt säker beträffande sin observation beträffande trafikvaktsbilen. Han försökte nämligen hinna upp den för att fråga om trafikvakterna hade gjort några iakttagelser. Det lyckades dock inte utan bilen hann ut på Birger Jarlsgatan och körde vidare innan han kom fram.

Han kan vid närmare eftertanke även ändra sina uppgifter beträffande de taxibilar som han iakttog på Snickarbacken. Detta efter diskussion med förhörsledaren beträffande andra vittnesuppgifter. Det är möjligt att taxibilarna stod utanför ingången till restaurang Karelia, dvs alldeles nedanför trappan.

Klas uppger att han gick nedför trappan eftersom han inte visste om den eventuelle gärningsmannen kunde stå gömd någonstans.

Han kan vidare inte erinra sig att han skulle ha pratat med någon polisman direkt när han kom ut på Birger Jarlsgatan.

Efter redogörelse från andra förhörsutsagor uppger han att det kan tänkas att det var vid det tillfället. Han vet säkert att han var i kontakt med denne polisman även i ett långt senare skede. Han var upphetsad och hade sprungit mycket fort.

Peter Ws uppgifter angående en trafikvaktsbil på David Bagares gata med två kvinnliga trafikvakter i kan han inte vidimera. Han har inte sett någon sådan, men är säker på att han lite senare fick kontakt med rätt trafikvaktsbil i korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata.

Original


E:17-11 Förhör med Ann-Louise P.
A:14204 Förhör med Polis ULF H.