Mordet på Olof Palme.

1986-03-14 00:00:00860314_000060Senast uppdaterad 2022-09-02

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 14 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 14 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 15.00

Wranghult beslutar om hämtning till förhör av ████████(alt namn████████) Wranghult beslutar även om husrannsakan i ████████ bostad.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl 17.50

Ledningsgruppen flyttar från sambandscentralens lokaler - biblioteket Krim.

Kl 18.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 22.20

Meddelas från SÄK att ett ärende rörande makarna ████████ i ████████ inte kommer att bli föremål för åklagaringripande i ████████.(åkl Sternbeck).
Fru ████████ har anmält till polisen, att maken skaffat ett vapen, och att hon är orolig för vad maken kommer att företa sig.

Kl 22.40

Pint Alf Karlsson, SÄK, i kontakt med chefen för kriminalpolisen i ████████ (████████), vilken kommer att göra en ny föredragning av ärendet, för åklagarmyndigheten i ████████

Meddelas från ████████ att ████████ arresterat en man som liknar beskrivningen på Palmes mördare. Krim. personal möter vid ████████ Kl. 07.00.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte med ledningsgruppen, fredagen den 1986-03-14 kl 10.00 - 10.55
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
Lindström
SL Pettersson
Severin
Hjälmroth
Näss
Linder
Lang'e
Bergens!rand Jus. dep.
Sjödin

Presskonferens

Holmér upplyser att presskonferens äger rum i dag kl. 15:50.

[MASKAT]

Holmér uppger att han varit i kontakt med ca KG Svensson. Det finns inget som håller mot [MASKAT]. Motivet är vad som [MASKAT] skrivit i sina böcker. [MASKAT] blir förmodligen kvar tills i morgon, eftersom ytterligare kontroller skall ske.
Näss omtalar att SÄK fått anteckningsböcker/dagböcker, som [MASKAT] skrivit, från KK 1. En okulär besiktning har gjorts. Ej "napp".

Livvakter

Holmér anser att bevakningen av partiledare kan upphöra.

Stöld av polisuniformer

Holmér upplyser att det vid ett inbrott i ett källarkontor på Ormingeringen den 5 - 11 mars tillgripits polisuniformer. Sune Sandström har underrättats om tillgreppet.

Massmedia

[MASKAt] har inkommit med ett tips till Holmér. Det är en person som översänt ett brev i vilket han mot en summa av 3 miljoner kronor är beredd att avslöja mördaren. Kod 9494. Holmér upplyser att han fått ett liknande brev vid tidigare tillfälle.

Säkerheten vid [MASKAT]

Severin undrar om säkerheten.
Linder upplyser att två personer togs härom dagen misstänkt för [MASKAT]. En av personerna arbetar hos [MASKAT].
Holmér upplyser att [MASKAT] undersöks av SÄK. Det är högaktuellt att kontrollera [MASKAT].
Näsa anser att poliser skall [MASKAT].

Säkerheten [MASKAT]

Holmér anser inte att det finns resurser för detta. Efter diskuasion beslutar Holmér, att han skall undersöka hur många poliser detmbehovs för ändamålet.

Livvaktsinsatserna "Palme"

Hjälmroth överlämnar en förteckning över insatserna. Listan är inte helt komplett.

Passagerarlistor vid hamnar

Hjälmroth undrar om fotografering m.m. skall fortsätta vid hamnarna.
Holmér beslutar att det skall fortsätta.
Wranghult påpekar att det gäller att fånga in vilka som kommit in i landet under februari månad.

Vapen

Det finns två stycken 38:or som anmälts stulna vid inbrott. En 38:a saknas fortfarande. En italienare skall höras. En [MASKAD] vid namn [MASKAD]([MASKAD]) har varit miss-tänkt för [MASKAD]. Det torde dock röra sig om ett fejkat brott.

Kurder

Lindström redogör för RK:s insatser mot olika kurder. [MASKAD] skall tas till förhör i morgon. Skuggning kommer att ske av en kurd och en iranier, som arbetar i [MASKAD]
Lindström påpekar också att det inte finns något riktigt register över kurder. Tull spärrarna funderar inte. En kurd har lämnat landet utan kontroll. Kurderna med falska franska dokument har ej anträffats. En kurd och en arab har fångats upp i dag, och skall höras av RK.

Jugoslaver

[MASKAD] att en person vid namn hördes av RK i går. Lindström uppger att en person vid namn [MASKAD] är beredd att lägga en del jugoslaver, med det berör [MASKAD].
Lindström upplyser att [MASKAD] och [MASKAD] inte anträffats

Gamla Stan

Lindström upplyser att ytterligare arbete skall företas

Dörrknackning "David Bagares Gata med omgivning"

Holmér upplyser att Kurt Nilsson är beredd att ställa folk från ordningssidan till förfogande.

Dammsugningens omfattning

Holmér redogör för spaningsarbetets omfattning. I dag har inkommit i datan 1 568 spaningsuppslag, som berör 2 551 personer och 248 bilar.

Teknisk undersökning "Ankargränd i Gamla Stan" .

Lange redogör för resultatet av den undersökning som gjorts på Ankargränd. Skospår har anträffats. Obehöriga har varit i fastigheten. Senast den 86-02-25. Från fastigheten kan man se Palmes takfönster. Ej porten

Egypter

[MASKAD] ägs av en egypter, som har identifierats. Han har hörts. Han förnekar att han känner [MASKAD]. vilken har ett foto av honom. Pettersson överlämnar slagning på den aktuella personen till SÄK.

Polacker

Pettersson upplyser att slagiing gjorts på de polacker som äger [MASKAD].

[MASKAD].

Pettersson har fått besked av Krusell, att [MASKAD] inte varit i [MASKAD]. Han blir därför mer intressant. Kontroll måste ske med [MASKAD].

[MASKAD].

Pettersson upplyser att arbetet pågår.

Neger l Köpenhamn

Tysk medborgare, I passet står det att han saknar fast bostad. Han vägrar prata. Krusell kommer att slå på personen ifråga, genom tyskarna.

[MASKAD].

Linder upplyser att mannen är för ung. Kontroll skall företas.

Payk.sjuka

Pettersson upplyser att det rör sig oa ca 100 psyk.sjuka, som var på drift morddagen. Arbetet att undersöka alla tar månader.

Leasingbilar

Pettersson upplyser att det rör sig om ca 1 000 bilar, som var ut leasade morddagen.

Fängelser

Lindström upplyser att oa 200 personer var på drift från anstalter den aktuella dagen.

Hot mot Willy Brandt

I går inkom hot mot Villy Brandt. Avsändare var organisationen ENU. Wranghult redogör för hotet.
Holmér beslutar att livvakter skall utses för Willy Brandt.

Willy Brandt

Tysk socialdemokratisk politiker.

Västtysklands utrikesminister 1966-1969

Västtysklands förbundskansler 1969–1974

Wikipedia.

Fotomontage

Wranghult redogör för fotomontage som skall visas för boende i Brunkebergs området.

Frågelista

Holmér beslutar att Pettersson får sammanställa en frågelista, som kan användas vid dörrknackningen i Brunkeberg

Belysningen på mordplatsen

Holmér uppdrar åt Lange att undersöka ljusförhållandena.

Filmning

I kväll den 86-03-14 kommer ett jubileum att hållas på mordplatsen.
Holmér uppdrar åt Lange att filma på platsen under tiden kl. 22:30-00:00.

Arbetstider under helgen

Linder undrar om starten kan senareläggas till kl. 12:00.
Holmér godkänner det.

Påsksemestern.

Severin upplyser att en förfrågan utskickats till personalen, för att efterhöra om det går att förskjuta semestern.

Nytt mötet

1986-05-14 kl 18.00 Plats: Biblioteket K.

Mötet avslutat kl 10.50

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

Anm.

Teknisk fel på bandspelaren under hela mötet.

Protokoll fört vid möte i ledningsgruppen, fredagen den 1986-05-14 kl 18.00-18.55
Plats: Biblioteket Krim

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Näss
Ekberg
Alf Karlsson
Ståhl
Linder
Welander
Severin
Lange
Hallberg
Bergenstrand Jus. dep.
Länninge
Ljungdahl
Sjödin

[MASKAT].

Pettersson upplyser att förhören fortsätter under morgondagen.
Lange redogör för den tekniska undersökningen av [MASKAT] kläder. Två partiklar (små som atomer) har anträffats på [MASKAT]jacka. Den ena partikeln kommer inte från en Vinchesterpatron. Den andra partikeln är man osäker på. Partiklarna kommer från en tändhatt. När skjutningen ägde rum kan man inte uttala sig om.
Näss upplyser att [MASKAT] anteckningsböcker inte givit någonting.

Makarna Palmes kläder

Lange redogör för undersökningen av makarna Palmes kläder. En tysk professor har uppgivit för Åbrink, att han (professorn) inte skulle uttala sig så kategoriskt, eftersom det rör sig om så små fynd.

Skjutavstånd

Lange redogör för skjutavstånden som tyskarna kommit fram till. Avståndet till Palme ca 50-40 cm, och avätandet till fru Palme ca 100 cm.

[MASKAT].

Pettersson har begärt uppgifter från Interpol, för att utröna om [MASKAT] varit i [MASKAT]. [MASKAT]. lär vistas i [MASKAT]. I [MASKAT] har han inte varit.

Kurder

Lindström upplyser att 11 kurder hörs just nu på RK. De kommer samtliga från [MASKAT].
Lindström omtalar att det finns en massa kurder, men det är bara 5-6 som är av intresse.

[MASKAT].

Lindström upplyser att det är en person som är lik fotot. Han är våldsbenägen. Dömd till [MASKAT]. En grupp på 5-6 man hämtar [MASKAT] till förhör, och det sker nu. [MASKAT] bor på [MASKAT]. Han är vapenintresserad.

Lindström upplyser att [MASKAT] vid förhör hos [MASKAT] berättat, att han i januari -86 fråmfört varningar om att Palme skulle avlivas. Osäkert vad uppgiften är värd.
[MASKAT] har tidigare skickat brev och påpekat att [MASKAT]. [MASKAT] lär känna den anhållne [MASKAT].
Holmér har själv fått tipsbrev från [MASKAT].
Alf Karlsson upplyser att [MASKAT] även lämnat upplysningar till SÄK. Dessa upplysningar är inte tillförlitliga.

Tips.

En [MASKAT] kille har varit hos polisen i [MASKAT och berättat att det är [MASKAT] kamrat [MASKAT] som förövat dådet. Tipset bearbetas på KK 1.

Lindström upplyser att konsulatet i Malaga mottaget ett tips från en person som uppgivit att en grupp med anknytning till Sydamerika utfört dådet. namn har nämnts i sammanhanget.

Näss upplyser att finska ambassaden i Beirut mottagit ett tips från en engelsktalande arab, vilken berättat att mordet utförts av en statlig säkerhetstjänst. Tipsaren har besökt ambassaden den 13 och 14 mars. Han är beredd att träffa företrädare för mordutredningen i Beirut eller Amman.

Neger i Köpenhamn

Pettersson upplyser att en neger tagits på färjan till Köpenhamn. Han hade trassel med färdbeviset. Han hade besökt Lund. Han är lösdrivare. Han har tyskt pass.

Förhör.

Ståhl upplyser att Ingvar Karlsson m. fl. vill bli hörda i ärendet. Ståhl undrar hur RK skall förfara.
Holmér upplyser att det är helt grönt, om de själva vill bli hörda.

Jugoslaver

[MASKAT] har berättat en del om [MASKAT] (se ovan). [MASKAT] har hörts under dagen.

Säkerheten vid stadshuset.

Näss upplyser att det Inkommit en varning att ett sportflygplan skulle kunna flyga in över stadshuset i morgon, och att det i samband med det skulle kunna hända någonting.

Personer

Näsa upplyser att [MASKAT] vilken uttalat hotelser mot Palme kan avföras. SÄK har haft kontakt med FBI i ärendet.

Näsa upplyser att [MASKAT] hördes i går, och att [MASKAT] hördes i dag.
Näss anser att [MASKAT] inte längre är aktuell.
Näss upplyser att [MASKAT] version håller på att vittra sönder.

Utredningsarbetet på SÄK

Näss upplyser att utredningsarbetet på SÄK går på styrfart för tillfallet av naturliga skäl.

Livvakter

Livvakterna på partiledarna skall avvecklas från och med måndag kl. 08:00, enligt beslut av Holmér. Livvaktsgruppen behöver därför ingen förstärkning.

[MASKAT] från [MASKAT]

Pettersson undrar om det framkommit något nytt om [MASKAT] som försvann från [MASKAT] den 86-02-28. Han hade hyrbil. [MASKAT] betalades av [MASKAT].
Näss skall kontrollera ärendet. SÄK handlägger detta.

Ledningsgruppen.

Holmér redogör för ledningsgruppens arbetstider under kvällen, natten och morgondagen. Welander har jouren i kväll och i natt.

Nytt möte

1986-03-15 kl 10.00.

Mötet avslutat kl 18.55

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin


A:14211-B Förhör med Polis Anders P i 1170.
Tillslag mot lokal som disponerades av svensk-kurdiska föreningen.