Mordet på Olof Palme.

1986-03-17 11:15:00860317_111500Senast uppdaterad 2022-05-14

T:116-G Lisbet Palmes konfrontation med 33-årigen.

Den 17 mars 1986 kl. 11:15 T:116-G

Förhörsledare Polis Christer S och Polis Börje W

Advokat Gunnar Falk.

Protokoll fört över konfrontation hållen 19860317 med början klockan 11.15. Konfrontationsledare krinsp Christer S. Närvarande är krinsp Börje W och advokat Gunnar Falk.

Konfrontationsgruppen bestående av åtta personer förevisas för Lisbeth Palme.

K: Konfrontationsledaren
P; Palme, Lisbeth

K: Då ska du alltså uttala dig om du känner igen någon av dom här personerna på något sätt, från något sammanhang. Dom står alltså på andra sidan och ser alltså inte in hit på något sätt. Dom kommer att gå runt här. Var och en kommer att gå runt och ställa sig framför spegeln ett ögonblick. Du får gärna kommentera allt efter om det är någonting som, något speciellt du reagerar över. Är det någon av dom här personerna som på något sätt väcker minnesbilder från något sammanhang?

P: Jag upplevde ju inte att han hade mustasch. Dom har dåliga skor så dom går inte som dom ...

K: Alla har likadana tofflor.

P: Ja just det...

K: Någon minnesbild antingen från kvällen eller från något tidigare tillfälle.

P: Nian.

K: Nummer 9 alltså. På vilket sätt?

P: … dom har ju inte så mycket skägg och mustascher men jag tycker inte, inte 5 heller, 5 ser så lös ut. Han hade så uppdraget axlar och rörde sig på något sätt men det är klart det var ju upp jagat.

K: Det är ingen som du reagerar mer för än någon annan egentligen. Nummer 5 och nummer 9 för att dom inte hade så mycket skägg och mustasch.

P: Åttan sa jag också, dom har inte det men nian är storleksmässigt tycker jag mest.

K: Nummer 9 tycks då i kroppsbyggnad och längd stämma något så när.

P: Ja, han har mera hals men det är nog nummer 9 egentligen som...

K: Det är den som påminner mest om mannen som du såg springa upp Tunnelgatan alltså?

P: Ja.

K: Ska vi avbryta eller ska vi se på gruppen längre?

P: Ja dom här kan jag bara tycka nummer 9.

K: Ska vi avbryta då klockan 11.25.

Stockholm som ovan

Polis Christer S

krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Cristina Lundin

Stockholms polisdistrikt
Kriminalavdelningen
Våldsroteln

1996-03-17

Förteckning över deltagare i konfrontationsgrupp, anm. k 23037-85.

Nr. 2 [MASKAT], [MASKAT] [MASKAT]
3 [MASKAT], [MASKAT] [MASKAT]
5 [MASKAT], [MASKAT] [MASKAT]
6 Gunnarson, Victor [MASKAT] Misst.
8 [MASKAT], [MASKAT] [MASKAT]
9 [MASKAT], [MASKAT] [MASKAT]
10 [MASKAT], [MASKAT] [MASKAT]

Konfrontationsgruppen förevisades för tre personer dag som ovan kl 11.10-11.35 i Tekniska rotelns konfrontationsateljé.

Stockholm som ovan

Polis Christer S

Krins. KK 1


T:1279 En anställd på länsrätten kontaktar en bekant som är polis.
T:8576 förhör med Hans Dahlgren.