Mordet på Olof Palme.

1986-03-19 08:15:00860319_081500Senast uppdaterad 2022-08-16

A:14205-4-B Förhör med Polis Klas G i 3230.

Den 19 mars 1986 kl.08:15 A:14205-4-B

Uppgiftsmottagare: Polis Jan L

Efter det att Klas G tillsammans med Peter W hade genomsökt området kring Smala Gränd - Snickarbacken -Regeringsgatan återvände de till Johannes Kyrkogård.

De skulle söka igenom alla papperskorgar för att eventuellt kunna påträffa något kastat vapen. De letade i alla papperskorgar på hela kyrkogården och kände även på samtliga dörrar till kyrkan utan att finna något anmärkningsvärt. De lade inte märke till om någon eventuellt befann sig inne i den låsta kyrkan.

Under tiden som de sökte kom en trafikpolisbil, polismålad Volvo, körande på gångvägen utmed Döbelnsgatan men inne på kyrkogården. Föraren heter Sture* och ingår i kommando 3 på T. Patrullen i den bilen letade i papperskorgarna i den delen av kyrkogården som ligger åt Döbelnsgatan till.

Klas uppskattar att genomsökningen av kyrkogården påbörjades cirka 15 minuter efter det att piketen hade fått larmet, det vill säga omkring klockan 23:40 (larm tid 23:23).

Han betraktar det som osannolikt att den i massmedia omnämnde Gunnarsson skulle kunna ha uppehållit sig på kyrkogården under den tiden. Det var inte heller någon fordonstrafik på Döbelnsgatan. Dessutom åkte polisbilar fram och tillbaka i området hela tiden.

Klas uppger att han väntat på att bli kontaktad av förhörsledare eftersom han inte tycker att det stämmer med tidningsuppgifterna angående mannens vistelse i området. Vid 23:40 -tiden fanns det således ganska många poliser i området.

*RB 8120, pinsp Stefan Österdahl, telefon och på Sture Ohlsson, telefon för nuvarande på semester. De gjorde 18-03-turen 1986-02-28. Förhör kommer att ske genom mig.

Original


EEE:642-A Förhör med Polis Leif B i 2160.
T:8518 förhör med Ann-Marie W.