Mordet på Olof Palme.

1986-03-31 00:00:00860331_000160Senast uppdaterad 2022-11-07

A:11544-12 Ang händelser som inträffat kvällen den 28 februari 1986.

Tips som inkommit i anslutning till kvällen den 28 februari och som rör T-baneresan från Gamla Stan, promenaden till Grand, händelser i och kring Grand samt promenaden fram till attentatsplatsen är stort till antalet. Den aktivitet som är normal i detta område en fredags- och nöjeskväll gör att observationer som lämnats är mer svårbedömbara och kan ges en naturlig förklaring. Det kan i sammanhanget inte uteslutas att mordet varit planerat och att gärningsmannen inte varit ensam om attentatet. Mot bakgrund av detta resonemang har ur den stora tipsmassan ett 50-tal tips särskiljs och som kan vara en indikation på att man varit flera. Mellan tågresan från Gamla Stan och biografen finns inga säkra observationer som tyder på att någon följt efter paret och som på något sätt avvikit i beteende. Detta utesluter dock inte att någon varit i parets närhet och som haft uppgiften att följa efter.

Observation gjordes omkring kl 21.00 - 21.15 på restaurant Vera vilken ligger snett emot biografen Grand. En man kom in bland ett fåtal gäster och föreföll märkbart nervös och gjorde en märklig beställning av enbart pommes frites varefter han avvek. Då det konstaterats vilken föreställning paret gått in på talar tiden för att en organisation kan göras på platsen där man strategiskt kan täcka upp paret efter det att föreställningen slutar.

Det kan med hänsyn till de tips som inkommit som rör platsen alldeles utanför Grand, inte uteslutas att någon haft till uppgift att bevaka området. De uppgifter som inkommit och som kan tyda på en gruppering där man i huvudsak täckt upp västra sidan av Sveavägen och parets promenad mellan de två alternativa T-stationerna, Rådmansgatan och Hötorget är följande:

Iakttagelser av två personer från lägenhet som ser en man med walkie-talkie på Tunnelgatan i närheten av Sveavägen. Någon naturlig förklaring till denna man har efter uppföljning ej gått att konstatera.

Anonym brevskrivare omtalar att han passerat fyra män på Holländargatan varav en talar i walkie-talkie. Den anonyme observerar senare två av männen i korsningen Tegnergatan - Luntmakargatan vid Arbetsförmedlingen.

Ytterligare har uppgift inkommit om röd Volvo med walkie-talkie liggande i bakfönstret. Bilen observerades på Tunnelgatan. Det kan konstateras att biografen Grand har en reservutgång (nöd) vilken ej är låst. Utgången ligger mot Tegnergatan och i sammanhanget finns vittnesuppgift från en man som sett en person som stått vid Saltmätargatan - Tegnergatan vilken tycktes ha en viss uppsikt över området och som blev märkbart besvärad över att vara iakttagen. Reservutgången utgörs ej vara någon naturlig utväg från biografen men dock en möjlighet då den ej är låst.

Vid korsningen Kammakargatan - Saltmätargatan observeras två män som för svinner från platsen då någon visslar. Vad som kan konstateras i tipsmassan är att vid tidpunkten 23.00 föreligger många uppgifter som tyder på en ökad aktivitet i närområdet på sidogator till Sveavägen på den västra sidan. Detta faktum kan ha sin orsak i en direkt omgruppering av de personer som kan ha varit delaktiga. En omgruppering som skett då man förutsett att paret för det första skulle gått till samma T-station som de anlände till och för det andra det faktum att paret gick över till den östra sidan av Sveavägen.

Det kan inte uteslutas att gärningsmannen hade en möjlighet till flyktbil på den västra sidan på Sveavägen då man förutsatte mordet där efter man fått vetskapen om vilket håll paret började gå efter föreställningens slut.

Vittnesuppgifter som talar om att gärningsmannen efter dådet innan han börjar att springa först ser sig om mot andra sidan, har gjort en bedömning att det är för riskfyllt att springa över gatan, Det råder en osäkerhetsfaktor avseende var någonstans gärningsmannen har anslutit sig till paret. De signalementsuppgifter som föreligger på de män som befunnit sig utanför biografen samt gått efter paret efter föreställningens slut kan tyda på att det ej varit gärningsmannen. Troligt är då att gärningsmannen någonstans under vägen till brottsplatsen har anslutit eller tagit sig dit före paret och inväntat.

Den stora osäkerhetsfaktorn vad gäller bedömningen av tipsen är området med det utbud av nöjesaktiviteter som ex Monte Carlo samt att rörelserna är större på den västra sidan av Sveavägen än den östra. Brottsligheten i området kan ge en naturlig förklaring till de uppgifter som inkommit om folk som springer till bilar resp sitter i bilar och väntar vid den kritiska tidpunkten. Trots detta kan uppgifterna inte utesluta att de kan knytas till attentatet.


A:14202-1 Förhör med Polis Per E i rb 1120.
Z:8713 Förhör med Jarl N.