Mordet på Olof Palme.

1986-05-07 09:45:00860507_094500Senast uppdaterad 2022-05-14

T:8518-A Förhör med Ann-Marie W.

Protokoll fört vid förhör med Ann-Marie W boende [MASKAT] [MASKAT]. Anställd som sekreterare på statsrådsberedningen Rosenbad, Sthlm, [MASKAT].

Förhöret hållet på rikskriminalen den 7 maj 1986 med början kl 09.45 av tf kriminalkommissarien Rudolf A samt kriminalinspektören Lars H, båda rikskriminalen.

nledningsvis delgavs Ann-Marie W anledningen till förhöret nämligen mordet på Olof Palme och hennes arbetsuppgifter som sekreterare till Olof Palme. Ann-Marie W började sin anställning vid statsrådsberedningen 1975, hos statssekreteraren Roland Svensson. Sekreterare hos Olof Palme var då [MASKAT]. Ann-Marie W fick dock ibland hjälpa till med sekreteraruppgifter hos Olof Palme, 14 dagar före valet 1976 hade [MASKAT] semester och därvid gick Ann-Marie W in som vikarie på sekreterarplatsen hos Olof Palme som då var statsminister.

I september 1976 när den sittande regeringen inklusive statsminister Olof Palme avgick, tillfrågades Ann-Marie W om hon ville följa med som sekreterare åt Olof Palme till riksdagsgruppen, vilket hon accepterade. [MASKAT - MASKAT]

Under de sex oppositionsåren arbetade Ann-Marie W i riksdagshuset vid Sergels torg. Hon var då sekreterare at Olof Palme och reste ibland med, till olika platser i landet platser i landet, bl a till Bommersvik. 1979 bildades den s k Palmekommissionen och hon kom att bli engagerad i denna, vilket innebar att det även kunde bli resor utomlands. 1982 vann socialdemokraterna valet och en regering bildades med Olof Palme som statsminister. Ann-Marie W blev därmed sekreterare till statsministern. Arbetsuppgifterna var bl a att sköta viss brevhantering, renskrivning/utskrift, inkommande telefonsamtal men även beställning av telefonsamtal, sköta dagboken på statsrådsberedningen at Olof Palme, planering, inbokning av besök, ta emot besökande mm.

Brev- och posthanteringen:

Arbetsrutinerna när det gällde brev till statministern var följande: inkommande brev gick till registratorn [MASKAT] vilken öppnade samtliga brev för att sortera och registrera dem i datorn. Brev av mer privat natur sorterades till [MASKAT] för att ev direkt gå in till Olof Palme. Brev som innehöll hot eller var från allmänheten sorterades till [MASKAT] Detta förfaringssätt ändrades dock för ca 2-3 år sedan [MASKAT - MASKAT] Samtliga inkommande brev gick därför istället direkt till [MASKAT] som öppnade alla brev och gjorde den första sorteringen. Sedan gjorde [MASKAT] finsorteringen. Breven gick sedan ner till registrator och dataregistrerades, varefter de lämnades ut till respektive person

Hotbreven som [MASKAT] tog emot gick efter genomläsning vidare till SÄK. (SÄK bör alltså känna till den delen.) Övriga brev från allmänheten besvarades av [MASKAT] i samråd med Olof Palme.

Ann-Marie W uppgav att de brev som hon tog emot var bl a från partiorganisationer, andra föreningar eller organ, vilka ofta önskade att Olof Palme skulle hålla anföranden m.m. Aven brev av rent privat karaktär kom. Som exempel nämnde hon brev från [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] m.fl. Dessa brev gick direkt in till Olof Palme utan att hon läste igenom dem. Av de brev som hon under alla åren öppnat och läst är det inget som hon kan koppla samman med det inträffade mordet. Hur många brev som exakt kom under ett år vet hon inte, men det rörde sig om minst 20.000.

Telefonsamtal:

Beträffande antalet telefonsamtal varierade de från dag til dag. Ann-Marie W uppgav sig ha försökt sålla bort de telefonsamtal som hon förstått ha varit [MASKAT] [MASKAT] och liknande. Vidare kopplade hon ej in samtal när Olof Palme hade besökande på sitt tjänsterum. Vilka som ringt på Olof Palmes telefon inne i statsministerrummet - den telefonen som har hemligt nummer vet hon ej. Ann-Marie W vet inte vilka som hade tillgång till det hemliga telefonnumret.

[MASKAT - MASKAT]

I januari/februari 1986 ringde en mansperson, med troligen [MASKAT - MASKAT] Han pratade om någon båtlast eller båt och att skulle regeringen få stå till svars för [MASKAT - MASKAT]. Hon hade dock inte fått något grepp om vad det hela rörde sig om men hade hänvisat [MASKAT] honom till Mats Hellström eller Thage G Pettersson. Anledningen till att hon kom ihåg just ovannämnda samtal [MASKAT - MASKAT].

Vidare var det ett telefonsamtal som inkom för ca 2-3 år sedan. Det var troligen från [MASKAT] [MASKAT - MASKAT].Det rörde sig - om hon minns rätt - om något [MASKAT]. De hade försökt att spåra samtalet genom växeln men ej lyckats. Ann-Marie W trodde att hon även talat om detta för livvakterna. Eventuelt kan [MASKAT]. komma ihåg telefonsamtalet, då hon troligen var inkopplad på det hela. Aven detta samtal hade [MASKAT - MASKAT] och därför kom hon nu ihåg detta.

I övrigt hade det varit - som hon uppfattade det - helt normala telefonsamtal och inget som hon kunde koppla ihop till det inträffade mordet.

Olof Palmes dagbok på statsrådsberedningen:

Dagboken hade veckovisa uppslag med angivet klockslag för varje dag från kl. 08:00-18:00. (Fotokopia bifogas förhöret.)

Ann-Marie W uppgav att Olof Palmes dagbok sköttes av henne. De hade "sittningar" där man gick igenom planering mm. Det var en sådan varje tisdagsmorgon hos Ulf Dahlsten vid 09.00-tiden. Dagboken kopierades till olika medarbetare på statsrådsberedningen för att de skulle kunna känna till vilka besök som skulle komma eller vad statsministern hade planerat. Normalt var det förplanerat minst i tre veckor framåt. Givetvis var besök, resor mm även inplanerade ännu längre fram. Det var dock svårt att definitivt planera mer än tre veckor framåt på grund av att ändringar kunde ske.

De hade även "veckosittningar varje tisdag kl. 14:00 hos Olof Palme. Närvarande var Hans Dahlgren, Kjell Lindström, Ulf Dahlsten, Stefan Noreen m fl. Då skedde olika föredragningar och planering samt genomgång av vad som var på gång. [MASKAT] fick därvid även gå igenom dagboken och pricka in ev. kommande besök, möten, sammanträden mm. Ann-Marie W uppgav att hon först fyllde i dagboken med blyerts och efter det att hon fått bekräftat att de inblandade verkligen kunde medverka, hade hon fyllt i med bläck/kulspetspenna.

Veckosittningen kunde ibland bli flyttad på grund av att Olof Palme var bortrest eller hade annat förhinder. Ett exempel på detta var torsdagen den 27 februari 1986, då de hade veckosittning kl 14.00 i stället för på tisdagen, eftersom Olof Palme var i Jämtland den 25 februari.

Tisdagen den 25 februari hade Ann-Marie W trätt i tjänst. Hon kom ihåg att moderatledaren Ulf Adeisson ville ha en debatt i sociala frågor den 26 februari i riksdagen. Med anledning därav gjordes vissa ändringar i dagboken. Besöket av Norges ambassadör flyttades till fredagen den 28 februari, därav strykningen i dagboken den 26 februari.

Onsdagen den 26 februari var Olof Palme hemma vid morgonsittningen enligt dagboken kl 09:00. Debatten i de sociala frågorna fick socialministern sköta, därav strykningen i dagboken av partiledarna. Även Kubas ambassadör blev flyttad på grund av ett missförstånd från UD:s sida, därav strykningen i dagboken om Kubas ambassadör.

Torsdagen den 27 februari följdes dagboken. Den enda ändringen var att Kubas ambassadör var inbokad kl. 16:00. Inslaget om reklam-TV som var inskrivet i almanackan den 27 februari var en missuppfattning av Ann-Marie W det hade skett tidigare. Vidare skedde veckosittningen kl 14:00, då Olof Palme var bortrest på tisdagen den 25 februari.

Fredagen den 28 februari gjordes strykningen i dagboken på morgonen på grund av att Olof Palme spelade tennis medHarry Schein. Morgonsittningen utgick.

Kl. 11:00 var Ulf Dahlsten inbokad. Ann-Marie W uppgav att när nära medarbetare gick in till Olof Palme, kunde hon ej hålla reda på detta i detalj och gjorde därför ej heller några sådana anteckningar i dagboken eller annorstädes.

Kl 11:30 var Iraks ambassadör inne hos Olof Palme - inget anmärkningsvärt inträffade.

KI 12.00 var det ett sammanträde med den s.k. Per Albin-fonden, vilket ofta hölls i samband med ett VU-sammanträde. Fonden delar ut stipendier till forskare, ex inom arbetarrörelsen. Fondens styrelse består av partikassören och 5 - 6 ledamöter. Fonden delar även ut pengar för studiebesök. Hur länge ovannämnda sammanträde pågick vet inte Ann-Marie W eftersom hon lämnade sitt rum ca kl 12.50 för att gå på lunch i serveringen på Rosenbad. Därefter tog hon en liten promenad. [MASKAT] brukade ta telefonen och i övrigt biträda när Ann-Marie W var borta. Det är möjligt att [MASKAT] vet mera exakt när sammanträdet slutade.

Den s.k. statsrådslunchen, som sker dagligen, brukar vara vid 13.00-tiden. Vid statsrådslunchen närvarar bara statsministern och statsråden. Den 28 februari deltog Olof Palme i denna lunch.

Ann-Marie W uppgav att hon var tillbaka från sin lunch ungefär vid 14:00 - 14:15-tiden. Huruvida Olof Palme då var inne på sitt rum eller ej, vet hon inte. Olof Palme hade tre dörrar/ingångar till sitt tjänsterum och kunde därför komma till eller gå från sitt rum utan att hon såg det.

Kl 14.15 kom redaktören Ingvar Ygeman från SF/statsanställdas förbund. Intervjun gick relativt fort, ca 30 minuter och därefter gick Olof Palme ut från sitt tjänsterum. Han återkom något senare och berättade då för Ann-Marie W att det var semlor till kaffet och undrade om inte även han kunde ta en semla. Ann-Marie W uppgav att hon erbjöd Olof Palme att ta in kaffe och semlor till besöket med Norges ambassadör men att han avböjde.

Kl 15.00 kom Norges ambassadör och Olof Palme tog med sig ambassadören in till kafferummet där de köade för kaffe och semlor. De satte sig vid ett bord för sig själva. De lämnade kafferummet före de andra och gick, vad hon förstod, in på Olof Palmes tjänsterum. Ann-Marie W kunde inte exakt säga när ambassadören gick.

Kl 16.00 kom Margaretha G från AIC arbetarrörelsens internationella centrum. Olof Palme var ordförande i Aic.Margaretha G var där för utbyte av information och gick ca kl 16.30.

Ca kl 18.00 , hade Ann-Marie W tagit på sig sin kappa för att gå hem. Olof Palme kom då ut från sitt rum och såg att hon var på väg att gå. Olof Palme hade ett brev som han ville ha renskrivet. Ann-Marie W erbjöd sig att stanna kvar och renskriva brevet, men Olof Palme tyckte inte det var nödvändig utan sade att det kunde vara till senare. Ann-Marie W förstod senare att det aktuella brevet troligen är det brev som [MASKAT] fick för renskrivning.

På särskild fråga angående det aktuella biobesöket svarade Ann-Marie W att Olof Palme inte hade sagt något om det till henne. Han hade överhuvudtaget inte nämni något om vad han skulle göra under kvällen.

Ann-Marie W uppgav att hon inte observerat något som tydde på att Olof Palme kände sig hotad eller irriterad den aktuella dagen. Tvärtom menade hon att han verkade avspänd och positiv.

Från statsrådsberedningen gick Ann-Marie W ner till tunnelbanan och åkte ut till [MASKAT] där hon tog bussen för att komma hem. Hon var hemma vid 19.15 tiden. [MASKAT - MASKAT]

Vid 23.40-tiden ringde de från tidningen Expressen och uppgav att Olof Palme skulle ha varit inblandad i någon skottlossning på Sveavägen. [MASKAT - MASKAT] ringde till [MASKAT - MASKAT] och frågade. [MASKAT - MASKAT].

[MASKAT - MASKAT] Efter 10-15 minuter återkom [MASKAT] per telefon och meddelade att Olof Palme hade blivit skjuten och att Kjell Lindström m fl var på väg in till Rosenbad. Med anledning därav körde [MASKAT] henne in till Rosenbad. De åkte i parets vita Saab -72 in från [MASKAT] via Sveavägen, där de observerade polisbilar. Vid 00.30-tiden var de framme vid Rosenbad och maken åkte hem. Hon kom ihåg att hon observerade journalisten [MASKAT - MASKAT]. Vidare åkte hon i hissen tillsammans med [MASKAT], föreståndare på Bommersvik.

[MASKAT - MASKAT].

Efter mordet:

Ingvar Carlsson utnämndes till ny statsminister. Han skulle flytta över till statsministerrummet. Olof Palmes sekreterare var tvungna att så snart som möjligt packa ner Olof Palmes tillhörigheter och föra dem till annan förvaringsplats. Ann-Marie W fick i uppdrag att ordna det hela. Hon hade hjälp av en vaktmästare vid namn [MASKAT]. Han kallas allmänt för [MASKAT], Hon uppgav att hon delade upp det hela. Privata tillhörigheter lades i särskilda kartonger och etiketterades.

Det som ansågs tillhöra tjänsten lades i andra kartonger och etiketterades. De privata tillhörigheterna, såsom tavlor, böcker, presenter från allmänheten mm, finns i kartonger på riksdagsgruppens kansli i riksdagshuset. Ann-Marie W är ansvarig för ovannämnda tillhörigheter.

Kvarvarande tjänstemateriel, såsom brev och annan korrespondens, har hon själv kvar på sitt tjänsterum. Det är inte så mycket. (ställer detta material till polisens förfogande).

Övrigt arbetsmaterial finns i kartonger uppställda på arbetarrörelsens arkiv hos LO på Upplandsgatan i Stockholm.

I samband med städningen av Olof Palmes tjänsterum visade det sig, att Olof Palme glömt tala om, den kod som gick till kassaskåpet. Denna skulle ha något samband med ett fältslag, ev på 700-talet, men det gick ej att knäcka koden. Det slutade med att låssmed tillkallades och fick dyrka upp kassaskåpet. Ann-Marie W kom ihåg att även kriminalpolis var närvarande. Bengt Kjellen på SÄK och krinsp Gösta Olsson rikskriminalen var troligen där. [MASKAT - MASKAT], Vidare fanns där någon av de små svarta anteckningsböcker, som Olof Palme skrev telefonnummer och minnesanteckningar i. Alla handlingar som berörde utrikespolitiken överlämnades till Hans Dahlgren. De två små anteckningsböckerna överlämnades till Lisbeth Palme. Där fanns också lite privat silver och någon medalj.

Beträffande de ovannämnda anteckningsböckerna berättade Ann-Marie W att Olof Palme fick dessa anteckningsböcker av Ann-Marie W i dessa brukade Olof Palme göra små noteringar. Ann-Marie W ansåg inte att de är att hänföra till dagböcker utan var snarare anteckningar avsedda för Olof Palmes anteckningar som stod för minnet. Det kunde bli några sådana böcker under ett år.

Av de handlingar och materiel som hon gått igenom, uppgav Ann-Marie W att hon ej anträffade något som hon kunnat koppla samman med det inträffade mordet.

Den normala städningen av Olof Palmes tjänsterum utfördes av en städerska som Ann-Marie W ej kom ihåg namnet på. Städerskan blev insläppt via ABAB och efter städningen låstes åter tjänsterummet. Papperskorgarna tömdes av städerskorna. Ann-Marie W uppgav dock att hon tittade i den sk återvinningskorgen, då hon i denna vid ett tillfälle anträffat ett ej avslutat ärende. Det fanns också en vanlig papperskorg.

Allmänt uppgav Ann-Marie W att Olof Palme ibland hade oordning i handlingarna på rummet, men han kunde trots detta ändå hitta rätt handling. På något sätt var det s as ordning i oordningen.

Ann-Marie W nämnde även att det finns materiel ute på Bommersvik, ca 50 kartonger. Detta härrör från tidigare år, det är gammalt materiel. Ansvarig för materialet är Ulf Larsson, Joakim Palme och Hans Dahlgren. Förvaringsplatsen på Bommersvik var i den sk Textilvillan och i källaren till denna. Allt materiel från Textilvilan på Bommersvik finns nu i Arbetarrörelsens arkiv.

Hon ansåg att det rädde ett mycket gott förhållande mellan henne och Olof Palme. Genom åren kom hon att lära känna Olof Palme väl. Hon uppgav sig även ha lärt sig se på Olof Palmes ansiktsuttryck. Om han var trött, irriterad eller positiv.
- Han uttryckte sig ibland med hela kroppen. Trots ovannämnda menade Ann-Marie W att hon ej observerade att Olof Palme skulle varit orolig för något aktuellan Ann-Marie W såg tvärtom att Olof Palme under den sista tiden varit harmonisk och positiv.

Av de arbetskamrater som torde ha känt Olof Palme närmare nämner Ann-Marie W Kjell Larsson, Ulf Larsson, Ingvar Carlsson, Hans Dahlgren och Anders Ferm.

Den 28 februari, efter det att Ann-Marie W gått hem vid 18.00-tiden, uppgav hon på fråga vilka som var kvar på arbetsplatsen Rosenbad att hon ej kände till något om detta.

Förhållandet mellan Olof Palme och livvakterna ansåg hon var gott. Olof Palme ville dock ha ett privatliv. Vidare ville han ej störa livvakterna i onödan. Ann-Marie W hade förstått, att han ville vara hänsynsfull mot livvakterna. Hon uppgav sig även känna livvakterna relativt bra.

Vid förhöret medförde Ann-Marie W statsrådsberedningens dagbok. (Dagboken fotokopieras och bifogas förhöret.) Av dagboken framgick att bl a ledaren för ANC, Oliver Tambo och representanter för SWAPO var på besök veckan innan.

Förhöret avslutades kl 14.30. Nedskrivet efter gjorda anteckningar.


T:116-D Anteckningar från samtal med Lisbet Palme.
E:9978-B(E:17-1-B) Förhör med Leif L.