Mordet på Olof Palme.

1986-06-16 10:00:00860616_100000Senast uppdaterad 2022-08-15

T:8418-A Förhör med Ulf Dahlsten.

Den 16 juni 1986 T:8418-A
Uppgiftslämnare: Ulf Dahlsten
Uppgiftsmottagare: Polis Rudolf A

Uppföljning av T:8418. ⇛

Fredagen den 28 febr 1986 hade man sedvanlig Statsrådslunch, I Förhöret med Birgitta Dahl framgår att hon tycks sig märka att Olof Palme kommit till lunchen i en viss upprörd sinnesstämning.

Vid genomgång av spaningsuppslagen har vidare framkommit att Ulf Dahlsten bör ha varit den siste som talade med Olof Palme omedelbart innan denne gick till lunchen.

Vid mitt samtal med Ulf Dahlsten den 16 juni 1986 framgick att han troligen varit inne på Statsministerns rum någon gång mellan 13:00-13:30. Han var då tillsammans med [MASKAT]. Man hade då samtalat om Olof Palmes [MASKAT]. Detta [MASKAT] hade ju varit uppe till diskussion vid flera tillfällen under hösten 1985 och in på 1986.

En förklaring till Birgitta Dahl, iakttagelser, beträffande Olof Palme vid lunchen, kan enligt Ulf Dahlsten ha sin förklaring i att man just innan diskuterat [MASKAT].

Original


H:22278-4 Förhör med Palmes sekreterare.
Hans Holmér är gäst i radioprogrammet "Sommar".