Mordet på Olof Palme.

1987-02-04 00:00:00870204_000160Senast uppdaterad 2022-07-19

Jörgen B lämnar PM om mötet i Norrköpings polishus till SÄK.

”Bertil” kontaktade en kontakt på SÄPO Kennet Nykvist och kav honom PM.et som han vidarebefordrade till SÄPO i Stockholm.

Kenneth mindes väl när och under vilka omständigheter han fick Jörgen B:s skrift. Det var alltså den 4 februari 1987 på ett hotell i Norrköping. Det rörde sig enligt Kenneth N om en sida, skriven på en väldigt dålig maskin:
En massa svammel om Palme. Inte om mordet. Fanns inget som helst, fanns ingen uppgift om poliser över huvud taget i detta papper. Det var om hans resa tror jag till Moskva, var det nånting sånt där. Men inte någonting. Sen hade han blandat in sin mor i det här. Ett långt stycke om sin mamma och Guillou fanns nämnd i det här. Han reagerade inte på något särskilt sätt inför skrivelsen. Han tror inte ens att han tittade på papperet då han fick det utan att han stoppade ned det. Han tog skrivelsen till stationen, där han lade den i ett kuvert, klistrade igen och skickade upp det till Stockholm. Han hade inte fått någon reaktion därifrån och inte frågat heller, förrän nu, när det börjat skrivas om saken. Vid mötet då Jörgen B överlämnade sitt papper talade de inte om Olof Palme eller mordet.

Brevet som Kenneth N uppgav sig ha skickat har inte kunnat återfinnas hos säkerhetspolisen. "Vår i och för sig begränsade erfarenhet av säkerhetspolisens rutiner gör dock att vi inte kan betrakta det som uteslutet att brevet helt enkelt slarvats bort."


Z:9077 Förhör med Leif K.
EAC:6951 Förhör med Karin G.