Mordet på Olof Palme.

1992-03-03 15:25:00920303_152500Senast uppdaterad 2022-08-25

EBC:14459 Förhör med Marianne Ö.

Marianne berättar att hon, maken samt deras två döttrar varit och sett sista föreställningen av Mannen från La Mancha på Oscarsteatern den 28 februari 1986. Efter föreställningens slut, exakt när detta var kommer hon inte ihåg idag, promenerade familjen till fordonet som de hade parkerat inne på parkeringsplatsen Norra Latins skolgård. Marianne uppskattar att de kom till fordonet någon gång mellan kl. 22:30 och 23:00. Marianne säger att efter föreställningens slut pågick applåder och blomsteröverlämning en stund varefter det också tog en stund innan de fick sina ytterkläder för att efter detta kunna lämna teatern. De gick sedan direkt till fordonet på Norra Latins skolgård.

Framkomna till fordonet observerade Marianne plötsligt man som står ca 20 meter från henne. Hon observerar mannen snett bakifrån. Anledningen till att Marianne reflekterar över mannen är att denne håller i ett föremål som Marianne "absolut uppfattar som en walkie-talkie".

Marianne ombedes beskriva föremålet mannen håller i. Marianne säger att hon inte kan ge någon närmare beskrivning. Marianne tillfrågas då om hon kan uttala sig om föremålets färg, ev. synliga knappar eller en ev. antenn. Marianne funderar en stund, men uppger sedan att hon inte kan dra sig till minnes några sådana detaljer. Hon säger dock att hennes spontana reaktion var att mannen "höll i en walkie-talkie".

Marianne tillfrågas vidare om på vilket sätt mannen hall i föremålet. Marianne säger att mannen håll föremålet framför ansiktet. Hon kan dock inte säkert säga om mannen talade i föremålet vid det aktuelle tillfället.

Marianne ombedes beskriva mannens utseende. Marianne berättar då att hon uppskattar mannens ålder till ca 25-30 år. Hon säger att han var "varken ung eller gammal”.

Vidare säger Marianne att hon uppfattade mannen som svensk, exakt vad hon grundar denna uppfattning på vet hon ej. Hon kan inte säga någon som helst om mannens klädsel inklusive ev. huvudbonad. Marianne säger att hennes minnesbild ang. klädseln är mycket diffus och hon vill inte uttala sig närmare om detta. Familjen hade fordonet parkerat framför den numera upplysta fasaden centralt på skolbyggnaden. Mannen stod ca 20 meter från bilen mot Olof Palmes gata med ansiktet riktat mot samma gata.

Marianne tillfrågas om hon nämnde för någon annan i familjen att hon såg/ octt den man hon nu beskrivit. Marianne kan inte säkert säga om hon nämnde saken direkt i samband med observationen. Hon berättade dock om det hela i samband med att hon fick kännedom om att Olof Palme skjutits.

Marianne säger spontant att hon vet att hon borde ha ringt till Palmeutredningen tidigare och berättat om sin observation. Hon säger dock att "hon varit feg" samt att "man vill ju inte bli inblandad". Familjen har nu uppmanat henne att ringa vilket hon sålunda gjorde.

Maken: [MASKAT]

Dottern: [MASKAT]

Dottern: [MASKAT]

Uppgifterna upplästa i anteckningsform, godkänt.

Stockholm, som ovan.

Polis Ewa-Marie A/ Krinsp.

Original

Vid samtal med [MASKAT] vid Sandrews, tfn. 08-23 XX XX, uppgav denna att sista föreställningen av -Mannen från La Mancha- som spelades den 28 februari 1986 avslutades kl. 22:05. Detta enligt den upprättade spelrapporten.

På fråga säger [MASKAT] att tidsangivelsen anger när ridån går ned för sista gången, d.v.s efter blomsterutdelning och applåder.

Stockholm, som ovan.

Polis Ewa-Marie A / Krinsp 9174

Original


A:14124 Förhör med Polis Åke R i 5520.
A:14205-5 Förhör med Polis Kjell Ö.