Mordet på Olof Palme.

1999-06-29 00:00:00SOU_1999_88_3_1Senast uppdaterad 2022-11-11

SOU 1999:88 3.1 Kartläggning av Olof Palmes personliga förhållanden.

Under två skilda uppslag i detta avsnitt återfinns samtliga förhörsprotokoll, konfrontationsprotokoll och de övriga utredningsanteckningar som avser Lisbeth Palme respektive Mårten Palme. En redogörelse för dessa återfinns på annan plats i kommissionens material (se kapitel 6, Särskilt om förhörsåtgärder m.m. under medverkan av målsäganden Lisbeth Palme). De har i mycket liten utsträckning berört Olof Palmes personliga förhållanden. (* Detta avsnitt består av ett huvudavsnitt och två underavsnitt; TA ”Privat” och TB ”Dokument från Palmes tjänsterum”.)

Huvudavsnittet består främst av förhör med personer som kunde tänkas ha kännedom om Olof Palmes personliga förhållanden, såsom anhöriga, vänner och medarbetare. Det finns vidare dokumentation av tekniska säkerhetsskyddsundersökningar, kontroll av vilka möjligheter som fanns till övervakning av bostaden etc. En del av materialet innehåller kopior av dokument som återfanns i det säkerhetsskåp som fanns på Olof Palmes tjänsterum.

I avsnittet finns också tips som rör Olof Palmes personliga förhållanden och utredningsåtgärder i anledning av dessa. Dessa uppslag redovisas bland övriga enskilda uppslag i kapitel 5.


SOU 1999:88 2.2.5 Tidpunkter för mordet, polisens larmanrop och polisens ankomst till brottsplatsen.
SOU 1999:88 3.1.2 Förhör med medarbetare m.m.