Mordet på Olof Palme.

1982-06-28 17:00:00820628_170000Senast uppdaterad 2022-09-01

Machnowfallet.

Den 28 juni 1982 Omkring klockan 17 omhändertog polisassistenterna Polisman D och polisman E, en person på Sergels torg i Stockholm. Personen hette Rolf Machnow, en 39 år gammal missbrukare. Skälet till omhändertagandet angavs vara att Machnow på grund av berusning inte var i stånd att ta hand om sig själv. Han fördes till det s.k. OT-rummet i norra delen av T-centralen för att därifrån rekvirera transporthjälp. Det är oklart vad som sedan inträffade men i det åklagarbeslut som avslutade polisutredningen hette det:

Under vistelsen i OT-rummet blev Machnows tillstånd sådant att sjukhusvård bedömdes vara påkallad. Ambulans rekvirerades. Sedan Machnow förts till Sabbatsbergs sjukhus konstaterades samma dag klockan 18.15 att han avlidit.

Enligt Polisman D:s och Polisman E:s berättelse framgår bl. a.

Då de kom in i rummet sattes Machnow på den väggfasta bänk som finns på ena långsidan. Han kom då att sitta ungefär mitt för kortsidan på det skrivbord som står i rummet. Machnow satt lugnt på bänken under tiden som polismännen tog upp anteckningar och rekvirerade transporthjälp. Efter uppskattningsvis fem minuter reste han sig plötsligt. Han tappade därvid balansen och föll i det närmaste handlöst framstupa över skrivbordet och slog då magen eller mellangärdet mot bordskanten. Machnow studsade därefter baklänges med ryggen före mot den väggfasta bänken och vidare ned på golvet, där han blev liggande på magen.

Polismännen kontrollerade genast om Machnow hade skadat sig. Han reste sig då upp med hjälp av polismännen och förklarade att han mådde bra. De satte honom då ånyo på bänken. Polisman D och Polisman E återgick därefter till sina platser på var sin sida av skrivbordet. Efter ytterligare cirka fem minuter började Machnow plötsligt att tala osammanhängande och föll nästan samtidigt åt höger. I fallet vred han kroppen så att vänstra sidan av huvudet slog mot bänkens framkant. Polisman D kastade sig då fram för att försöka hindra att Machnow skulle falla ned på golvet. Han hann dock endast få armarna under Machnow samtidigt som denne slog i golvet.

Ungefär samtidigt som detta hände anlände de polismän som skulle biträda med transporten.

Chef för den patrullen som skulle biträda med transporten var polisinspektören Håkan Olsson. Av hans berättelse framgår bl. a.

Machnow låg på golvet medan Polisman D och Polisman E satt vid skrivbordet då han och polisassistenten Christina Jorinder kom in i OT-rummet. Det sades då inte någonting om att Machnow var skadad. Olsson tyckte dock att den omhändertagne såg konstig ut och dessutom fanns det blod på golvet. Med hjälp av Olsson och Jorinder satte sig Machnow på bänken men sjönk omgående ihop. Han föreföll då vara helt borta och polismännen såg att han hade ett sår i huvudet. Olsson ringde efter ambulans och i väntan på den lades Machnow ned på golvet.

Då ambulanspersonalen anlände visade Machnow svaga livstecken och man gav honom då luft och syrgas. Utöver den behandlingen satte ambulanspersonalen igång med hjärtkompression. Behandlingen fortsatte under transporten till Sabbatsbergs sjukhus, dit han infördes kl. 17.55 och kl. 18.15 konstaterade en läkare att Machnow hade avlidit.

SOU 1999:88 4.1.2 Vissa utredningar avseende förhållanden vid Stockholmspolisen. ⇛
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman D. ⇛
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman E. ⇛

Relaterat

Aftonbladet: Glöm aldrig Rolf Machnow.


ANC huvudkontor i London utsätts för ett bombattentat.
Sprängningen av åklagare Sigurd Denckers villa i Nacka.