Mordet på Olof Palme.

1986-02-03 00:00:00860203_000060Senast uppdaterad 2022-07-25

1986-02-03 Olof Palmes dag.

Olof Palme åker till Harpsund.

Olof Palme hämtas av livvakterna vid apoteket Korpen i Västerlånggatan 16,där han brukade hämtas och släppas av, cirka 100 meter från bostaden. I Harpsund tar lokala polisen över.

Harpsund2

Ann-Marie W som hördes 86-03-02, erinrades om att det vid andra förhör framkommit att hon tillsammans med Palme och ett antal övriga medarbetare besökt Harpsund den 3 februari 1986. Hon ombeds att berätta om den händelse som ägde rum i samband med att man var ute på en promenad.

Ann-Marie W minns denna händelse ganska väl. I samband med att sällskapet promenerade på vägen - troligen Mellösa - Harpsund - hade en bil (minns ej detaljerna) kört förbi den (i samma färdriktning) för att kort därpå stanna. En kvinna satt vid ratten och en man i 20-25 årsåldern steg ur, gick fram till Palme och förhörde sig om det möjligen var statsministern. Mannen talade engelska. Då denne fick sin förfrågan bekräftad föreföll han imponerad och ett kortare samtal utspann sig, bl a om att mannen hade viss anknytning till ett mindre universitet i Virginia. Mannen blev ytterligare imponerad (och förbluffas) då Palme visade sig ha kännedom om detta universitet och i ur minnet kunde redogöra för en visa som hörde samman med detta universitet. Efter några minuters samtal hade mannen återvänt till bilen, som körts därifrån.

Ann-Marie W kan inte närmare beskriva mannen eller bilen. Hon uppfattade situationen som helt "normal" och Palme var mycket road över episoden. Den väg, på vilken sällskapet befann sig, var glest trafikerad men ändå en allmän väg. Det hörde till vanligheterna att vägarna kring Harpsund trafikerades av "nyfikna - inte minst turistbussar - för att om möjligt få se statsminister.

D:681-5


1986-02-02 Olof Palmes dag.
1986-02-04 Olof Palmes dag.