Mordet på Olof Palme.

Livvakter

1986-02-01 Olof Palmes dag.
1986-02-01 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-25
1986-02-02 Olof Palmes dag.
1986-02-02 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-25
1986-02-03 Olof Palmes dag.
1986-02-03 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-25
1986-02-04 Olof Palmes dag.
1986-02-04 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-30
1986-02-05 Olof Palmes dag.
1986-02-05 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-30
1986-02-06 Olof Palmes dag.
1986-02-06 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-30
1986-02-07 Olof Palmes dag.
1986-02-07 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-30
1986-02-08 Olof Palmes dag.
1986-02-08 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-30
1986-02-09 Olof Palmes dag.
1986-02-09 00:00:00 Uppdaterad:2022-07-30
1986-02-10 Olof Palmes dag.
1986-02-10 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-11 Olof Palmes dag.
1986-02-11 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-12 Olof Palmes dag.
1986-02-12 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-13 Olof Palmes dag.
1986-02-13 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-14 Olof Palmes dag.
1986-02-14 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-15 Olof Palmes dag.
1986-02-15 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-16 Olof Palmes dag.
1986-02-16 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-17 Olof Palmes dag.
1986-02-17 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-01
1986-02-18 Olof Palmes dag.
1986-02-18 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-02
1986-02-19 Olof Palmes dag.
1986-02-19 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-02
1986-02-20 Olof Palmes dag.
1986-02-20 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-02
1986-02-21 Olof Palmes dag.
1986-02-21 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-02
1986-02-22 Olof Palmes dag.
1986-02-22 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-02
1986-02-23 Olof Palmes dag.
1986-02-23 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-02
1986-02-24 Olof Palmes dag.
1986-02-24 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-03
1986-02-25 Olof Palmes dag.
1986-02-25 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-03
1986-02-26 Olof Palmes dag.
1986-02-26 00:00:00 Uppdaterad:2022-08-03
Olof Palmes livvakter kommer till apoteket Korpen.
1986-02-28 08:30:00 Uppdaterad:2022-04-13
Olof Palme lämnar bostaden
1986-02-28 08:45:00 Uppdaterad:2022-05-20
Olof Palme lämnas av livvakterna vid Kungliga Tennishallen.
1986-02-28 08:55:00 Uppdaterad:2022-05-20
Olof Palmes Livvakter återkommer till Kungliga Tennishallen.
1986-02-28 10:00:00 Uppdaterad:2022-04-17
Olof Palmes lämnar Kungliga Tennishallen.
1986-02-28 10:35:00 Uppdaterad:2022-04-17
Olof Palme besöker Ströms.
1986-02-28 10:42:00 Uppdaterad:2022-04-17
Olof Palme kommer till Rosenbad.
1986-02-28 10:55:00 Uppdaterad:2022-05-10