Mordet på Olof Palme.

Harvardärendet

Olof Palme intervjuas av Jan Guillou.
1985-07-25 23:10:00 Uppdaterad:2022-05-20
Olof Palme skriver till skattemyndighet.
1985-07-27 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-07
Olof Palme får besked från Harvard.
1985-08-21 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-07
Olof Palmes ärende lämnas in till Länsrätten.
1986-02-26 00:00:00 Uppdaterad:2022-09-07
Olof Palmes ärende raderas vid Länsrätten.
1986-02-28 18:23:00 Uppdaterad:2022-05-20
T:1279 Palmes ombud i "Harvard affären" kontaktar polisen.
1986-03-21 13:50:00 Uppdaterad:2022-09-08
T:1279-4-B Dataintrång m.m.
1987-09-14 00:00:00 Uppdaterad:2022-05-20