Mordet på Olof Palme.

1985-07-25 23:10:00850725_231000Senast uppdaterad 2022-05-20

Olof Palme intervjuas av Jan Guillou.

Olof Palme intervjuas av Jan Guillou i radioprogrammet Natti natti SR P3. Bland annat om omständigheterna kring Palmes föreläsning på Harvard-universitetet. Han tillfrågades då om han erhållit något arvode för sin föreläsning vid Harvard och om något samband förelåg med Joakim Palmes vistelse vid Harvard.

SOU 1999:88 5.12.2 Det s.k. Harvardärendet – händelserna vid Länsrätten i Stockholms län. ⇛

YouTube: Jan Guillou intervjuar Olof Palme 1985.


PKK avhoppare mördas i Uppsala.
Olof Palme skriver till skattemyndighet.