Mordet på Olof Palme.

1985-07-27 00:00:00850727_000160Senast uppdaterad 2022-09-07

Olof Palme skriver till skattemyndighet.

Olof Palme skriver till skattemyndigheten. I brevet menar han att han inte hade kännedom om något samband mellan föreläsningen vid Harvard och Joakim Palmes vistelse där.

SOU 1999:88 5.12.2 Det s.k. Harvardärendet – händelserna vid Länsrätten i Stockholms län. ⇛


Olof Palme intervjuas av Jan Guillou.
Olof Palme får besked från Harvard.