Mordet på Olof Palme.

1985-08-21 00:00:00850801_000160Senast uppdaterad 2022-09-07

Olof Palme får besked från Harvard.

Den 1 augusti 1985 fick Olof Palme genom en kommuniké av Harvarduniversitetet veta att stiftelsen Jerry Wurff Memorial överfört ett belopp om 5000 dollar till Harvarduniversitetets stipendiefond, från vilken Joakim Palme erhållit sitt stipendium.
Taxeringsnämnden fann sedermera att det förelåg ett mycket starkt samband mellan den föreläsning Olof Palme hade hållit i april och det stipendium sonen erhöll en månad senare. Stipendiet ansågs i realiteten vara Olof Palmes arvode för föreläsningen. Taxeringsnämnden tog därför upp värdet av stipendiet – 5 000 dollar eller 40 000 kr – till beskattning hos Olof Palme.

Olof Palme var missnöjd med taxeringsnämndens beslut och klagade därför till länsrätten den 26 februari 1986.

SOU 1999:88 5.12.2 Det s.k. Harvardärendet – händelserna vid Länsrätten i Stockholms län. ⇛


Olof Palme skriver till skattemyndighet.
Mordet på Medborgarplatsen i Stockholm.