Mordet på Olof Palme.

1986-03-17 00:00:00860317_000160Senast uppdaterad 2022-09-08

T:1279 En anställd på länsrätten kontaktar en bekant som är polis.

Den 17 mars 1986 kontaktades polisassistenten Jan F av en bekant som berättade att Olof Palme den 26 februari 1986 lämnat in ett överklagande till hennes arbetsplats. Kvinnan arbetade vid länsrätten. Hon berättade vidare att man i mitten av vecka 10 haft anledning att plocka fram handlingarna. De hade då inte kunnat återfinnas. Vid en slagning i dataregistret saknades ärendet. Enligt kvinnan hade någon av cheferna kontaktat polisen som sagt sig inte ha tid med saken. Polisassistenten förde följande dag uppgifterna vidare till mordutredarna.

Detta spaningsuppslag är den första handling som registrerats i PU rörande händelserna vid länsrätten. I arbetsmaterialet finns emellertid av kriminalinspektören Håkan S upprättade anteckningar från det besök som denne gjorde vid länsrätten

Den 12 mars 1986. Av anteckningarna framgår att länsrätten önskade avvakta med en formell polisanmälan då man först ville utreda saken internt.

SOU 1999:88 5.12.2 Det s.k. Harvardärendet – händelserna vid Länsrätten i Stockholms län. ⇛

Den 18 mars 1986 kl. 09:00. T:1279-2
Uppgiftslämnare: Jan-Åke F.

Måndagen den 17 mars på kvällen ringde en bekant till uppgiftsmottagaren i anledning av mordet på Olof Palme. Hon hade följande att berätta:

Den 26/2 kom Olof Palme in till hennes jobb på Länsrätten, Stockholm och lämnade ett besvär i ärendet som gällde hans ersättning från Harvarduniversitetet i USA. Den besvärstiden gick ut den 28/2.

Dessa papper lades åt sidan. Innan dess hade dock uppgifterna lagt in i datorn på Länsrätten.

I mitten på vecka 10 hade man anledning att gå igenom de papper han lämnat in varför man skulle plocka fram dem. De gick dock inte att finna. Man skulle då plocka fram uppgifter från datorn. Det upptäcktes då att någon hade raderat ut uppgifterna. Något liknande har aldrig inträffat.

Någon av cheferna har kontaktat polis. Han skulle dock ha fått till svar att polisen inte hade tid, Det är därför okänt om någon anmälan har skrivits i ärendet.

Någon större genomletning av alla papper för att försöka finna besväret gjordes inte förrän i slutet på vecka 11 då Birgitta H, 69 XX XX, beslutade att så skulle ske. Besväret hade dock inte hittats på måndag den 17 mars.

Pa Jan-Åke F

X/ville auvakta. Ai

1987-04-29 Förundersökning inleddes 86-03-25 anmälan K 25276/86. Nedlagd 1987-03-18 Rc KK5. Handlingarna vid anmälan. Ulf Karlsson RPS och Solveig Riberdahl har tagit del av utredningen enligt Reneborg.

Gunnar Severin polisintendent

Original


Protokoll fört vid ledningsgruppen den 17 mars 1986.
T:116-G Lisbet Palmes konfrontation med 33-årigen.