Mordet på Olof Palme.

1986-03-17 00:00:00860317_000060Senast uppdaterad 2022-11-12

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 17 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 17 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 10.00

Ledningsmötet. Se särskilt protokoll.

Kl 12.00

Holmér, Wranghult, Severin m fl deltar i planeringsmöte på KK 1.

Kl 15.50

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl 17.50

Vranghult beslutar att bevakning av ████████ skall ske tills fullständig husrannsakan genomförts. Misstänkt: ████████ ████████

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 19.55

Gå KG Svensson beslutar om anhållande av ovannämnda ████████

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

PROTOKOLL fört vid möte med ledningsgruppen

tid:

1986-03-17 kl. 19:00

Närvarande: Holmér
Severin
Ekberg
Lindström
Lange
Linder
SL Pettersson
Bergenstrand
Wranghult
Welander
Hallberg

Lange:

Redogör för det under eftermiddagen påträffade vapnet. Det är en pistol av fab Nagant, trolig kaliber 35 med tillhörande blyhylsor. Tårgaspistolen är av kaliber 8 mm med 6 patroner. Vapnen är av dålig kvalitet.

Linder:

Den aktuella [MASKAT] kommer från [MASKAT] Han är [MASKAT] och kan [MASKAT].

Ekberg:

TK:n på Bareeic ger inget. Skall den fortsätta?

Holmér:

Uppmanar Linder att tillställa Säk protokoll betr [MASKAT] och [MASKAT].

Lindström:

RK har varit i Eskilstuna. Håller på med sammanställning om turkarna. [MASKAT] är hört och har alibi, [MASKAT] telefonbok med 300 nr håller på att undersökas med televerket. De personer som [MASKAT] kan ha varit i kontakt med ang vapen är [MASKAT] och [MASKAT].

SL Petersson:

[MASKAT] |har ringt från [MASKAT]. Visste vad saken gällde. Han kommer till Sverige till påsken och kontaktar SL. Kan sannolikt avskrivas därefter.
[MASKAT] uppgav i sin [MASKAT] att han an arbetat i [MASKAT] och [MASKAT] Han är dock okänd i [MASKAT]. Stället i [MASKAT] finns helt enkelt inte. Krusell åker hem på torsdag.
Diskussioner ang ev ersättare.

Holmér:

Beslut ang hemfärden på onsdag.

Wranghult:

Tvångsmedelsbeslut ang [MASKAT] ankommer på åklagarmyndigheten.
I övriga fall i mordutredningen ankommer det på polismyndigheten.

Nästa möte 86-03-18 k1 10.00

Vid protokollet

Jan Länninge


Protokoll fört vid ledningsgruppen den 16 mars 1986.
T:1279 En anställd på länsrätten kontaktar en bekant som är polis.