Mordet på Olof Palme.

1986-03-16 00:00:00860316_000060Senast uppdaterad 2022-11-12

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 16 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 16 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 02.45

Beslut av ka Torsten Wolff att ████████ anst ████████, skall försättas på fri fot. Husrannsakan verkställd. Ej resultat.

Kl 08.00

Ledningsgruppen flyttar tillbaka från K till Sanbandscentralena ledningsrum.

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 13.30

Föredragning på KK 1, angående ████████ Närvarande: Cå KG Svensson, Kå Lage Karlström, Holmér, Wranghult, Severin, Linder, Börje Vingren och K-G Sjödin.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl 16.50

19 krinsp genomsöker Johannes Kyrkogård.

Kl 18.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 19.00

Severin meddelar att skärpt tillsyn av ████████ skall äga rum. Tillsynsman på häktet, samt KVC och Bevakningscentralen underrättade genom Severins försorg.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Protokoll fort vid möte med ledningsgruppen, söndagen den 1986-05-16 kl. 10:00-10:25.
Plats: Länspolismästarens sammanträde s rum.

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL-Pettersson
Severin
A-M Hedström
Ståhl
Linder
Lange
Hallberg
K Malmström Jus dep
Sjödin

Tips ang. [MASKAT] på [MASKAT].

Severin undrar vad som görs ang. [MASKAT], vilken lämnade [MASKAT] den 86-03-04 utan att betala. Räkningen för [MASKAT] har betalats av [MASKAT].

Severin upplyser att ärendet överlämnades till SAK den 86-03-08.

Severin redogör för tips som inkommit angående [MASKAT].
Den [MASKAT] hyrde [MASKAT] en bil hos [MASKAT], ([MASKAT]) för tiden den [MASKAT]. Bilen återlämnades inte vid utsatt tid. Den [MASKAT] stod bilen utanför [MASKAT] kontor på [MASKAT].

Den [MASKAT] inkom ett brev från [MASKAT] I brevet framgår det att [MASKAT] beställt [MASKAT] för [MASKAT]. Vidare bifoffas parkeringsbiljett för pb:n [MASKAT], avseende in- och utfarter i parkeringsgaraget vid David Bagares gata. Enligt p-biljett har den aktuella bilen kört ut ur garaget den 28/2 kl 23.25. I brevet framgår det också att [MASKAT] ringt ett flertal telefonsamtal. Den 28/2 ringde han 28 samtal, och den 2/5 ringde han 64 samtal.

Holmér beslutar att A-M Hedström får kontakta Hjälmroth och undersöka vad som gjorts i ärendet. Holmér vill ha svar senast kl 12.00.

[MASKAT]

A-M Hedström upplyser att SAK inte gjort några slagningar i ärendet.

Pettersson upplyser att tre personer tagits in och hörts.

Holmér upplyser att det rörde sig om vanliga [MASKAT].

Presskonferens

Holmér upplyser att presskonferens äger rum kl. 15:50.

[MASKAT]

Holmér upplyser att ca KG Svensson kommer att lämna besked före presskonferensen huruvida [MASKAT] försätts på fri fot eller om han begärs häktad.

Lange upplyser att SKL åker till Västtyskland med bl a [MASKAT] handske och väskor.

Lange upplyser att konfrontation sker just nu på KK 1. En [MASKAT] tittar på [MASKAT]

Wranghult omtalar att det är ca 40 personer som bör höras i [MASKAT] biten. Wranghult påpekar att det är viktigt att det prioriteras.

Linder upplyser att [MASKAT] saknar alibi. Han besökte Mon Cheri till och från under tiden kl 18-22. Mon Cheri är beläget mellan Rigoletto och Saga biografen.

A-M Hedström upplyser att [MASKAT] eventuellt tillhör organisationen [MASKAT]

Ståhl omtalar att Per-Åke Eriksson, RK, biträder under förhören med [MASKAT]. Eriksson är kunnig på kurder.

[MASKAT]

A-M Hedström omtalar att [MASKAT] tillhör [MASKAT].

Nytt möte

1986-05-16 kl 18.00

Mötet avslutat kl 10.25

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin

Protokoll fört vid möte ned ledningsgruppen, söndagen den 1986-05-16 kl 18.00 - 18.45
Plats: Länspolismästarens sammanträdes rum.

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Linder
Lange
Hallberg Lennart Asp
Welander
Severin
Hjälmroth fr kl 18.25
Näss fr kl 18.25
Ekberg
Ståhl
K Malmström Jus dep
K-G Sjödin
Holmér

[MASKAT]

Holmér redogör for läget. Två vittnen har pekat ut [MASKAT] som varande den person som kom in på Saga biografen kl. 23:45.
Ytterligare ett vittne [MASKAT] har vid konfrontation utpekat [MASKAT] som varande den person som försökte få lift vid Johannes Kyrkogård, Döbelnsgatan, vid 23:30-tiden (mordkvällen). Nämnda vittne lämnade sin redogörelse redan den 86-03-01. [MASKAT] förnekar.
Holmér tycker att [MASKAT] beteende passar in på en kille som vill gömma sig.
[MASKAT] jacka har partiklar från en tändhatt. SKL har uppgivit att partiklarna inte kommer från en Winchesterpatron. Tyskarna undersöker.
Det finns tips om att [MASKAT] arbetat som [MASKAT] på [MASKAT] under 1985.
Holmér anser att om Pettersson och Linder behöver hjälp, så får RK ställa upp. Det är angeläget att [MASKAT] klaras upp så snabbt som möjligt. Holmér påpekar att det är viktigt att vi inte stirrar oss blinda på [MASKAT] Arbetet måste pågå som förut.
Holmér upplyser att [MASKAT] förmodligen kommer att begäras häktad i morgon.
Severin påpekar att det är viktigt att [MASKAT] tas in och hörs så snart som möjligt.
Pettersson upplyser att foton kommer att visas på Mön Cheri, för att spåra rätt på [MASKAT].
Lindström omtalar att RK hjälper till med kurderna som kan bli aktuella rörande [MASKAT]. Per-Åke Eriksson biträder redan vid förhören.
Lindström upplyser att det finns en uppgift om en [MASKAT] på Döbelnsgatan, men någon knytning till [MASKAT] har inte kunnat ske. [MASKAT] undersöks av KK. Det finns f n ingenting som går att knyta upp [MASKAT] till femrumslägenheten på Döbelnsgatan.

Personalresurser

Severin upplyser att ett planeringsmöte kommer att äga rum på KK 1 i morgon, med arbetsledarna.
Holmér anser att det är viktigt att fortsätta med samma arbetsinsatser.
Han påpekar att den är mycket viktigt att ledningsgruppen,fortsätter att arbeta som den gjort, för att hålla arbetsmoralen bland personalen uppe. Han anser att vi får ta en vecka i taget.
SL Pettersson påpekar att han vill att all övertid skall klassas som nödfallsövertid. Detta höjer också moralen, anser Pettersson.
Helmer beslutar att det skall betraktas som nödfallsövertid även i fortsättningen. Han skall se till så att det blir så. Han är också beredd att ta kritik för ett sådant beslut.
Wranghult påpekar att RK inte får ta några resurser från kurdsidan.
Lindström upplyser att de fortsätter som vanligt. Han påpekar också att det är viktigt att det även i fortsättningen görs planlagda insatser.

Bevakning av [MASKAT]

Holmér påpekar att det är viktigt att bevakningen på [MASKAT] skärps.
Helmer uppdrar åt Severin att kontakta Kriminalvården i den frågan.

Vittnesskyddet mot massmedia

Pettersson påpekar att det är viktigt att vittnen skyddas mot massmedia.
Han tänker på [MASKAT] mannen, som utpekat [MASKAT] vid konfrontationen i dag.
Holmér upplyser att pengar är inget problem, för att skydda vittnet.
Holmér ger Pettersson i uppdrag att undersöka hur skyddet skall ordnas.

Massmedia

Helmer redogör för problemet, att redovisa häktningskälen mot [MASKAT].
Han påpekar att utredningsarbetet inte får skadas.

[MASKAT] på [MASKAT]

Ekberg redogör för tipset, samt att [MASKAT] lämnade landet den [MASKAT] med flyg [MASKAT] till [MASKAT] Bokad plats [MASKAT], [MASKAT] hade [MASKAT] [MASKAT]. Helmer upplyser att utredningen handlägges på KK 1.

Film

Ekberg upplyser att en spanjor gjort en film "Livet på Västerlånggatan", och att den går att låna för ca 20.000 kronor.

[MASKAT]

Lindström upplyser att [MASKAT] är dömd för [MASKAT].
Han är [MASKAT] Han lever ensam. År [MASKAT].
Han vill göra någonting stort. [MASKAT].

[MASKAT].

Lindström upplyser att de jobbar med en [MASKAT] som varit [MASKAT] [MASKAT]. [MASKAT] har erbjudit sig att fungera som agent för RK:s räkning, och plocka fram vem som är mördaren. RK är mer intresserad av [MASKAT] själv än hans tjänster.

Hämtningar

Lindström upplyser att RK tagit in de som låg på deras lott, och hört dem under helgen. Det har inte givit något resultat. En [MASKAT] [MASKAT] som var en av de första som hördes, var inte speciellt glad över åtgärden. Han är [MASKAT]. [MASKAT] [MASKAT]. Han fick sitta sex timmar.

Kurder

Lindström tycker att man bör syna tankegångarna bakom morden i Uppsala och Medborgarhuset. Lindström menar att det kan vara så att kurderna misslyckats vid sina två föregående mord, eftersom det i båda fallen varit så att kurder gripits. Det kan vara så att kurderna mördat för att sätta sig i respekt bland sila egna. De skulle i ett sådant fall vara av intresse att få någon annan att föröva dådet exempelvis [MASKAT]. De skulle vid ett sådant fall kunna hålla hedern uppe mot sina egna, vid ett eventuellt avslöjande av mördaren.
Lindström upplyser att det ryktas i Tyskland, att det är kurderna som förövat dådet mot Palme. Lindström menar att det är viktigt att den uppgiften kontrolleras.
Näss menar att uppgiften får tas med en nypa salt.
Holmér anser också att det är viktigt att kontrollera uppgiftens äkthet
Lindström upplyser att det genom TK framkommit att en tysk kurd berättat att det är CIA eller Turkiska säkerhetstjänsten som ligger bakom dådet. Det kan vara information som genom order skall spridas bland kurderna.
[MASKAT] och [MASKAT] har pratat med varandra, varvid [MASKAT] yttrat till [MASKAT], att "ligg lågt" med det här. Sprid det bara till dina egna.
Näss tror att uppgifterna som framkommit vid TK:n, är till for polisen.

Johannes Kyrkogård

Lange upplyser att 10 man kommer att undersöka området med bl a metalldetektor, med början kl 06.00 i morgon.
Pettersson upplyser att 17 man har gjort en manuell genomsökning av kyrkogården samt lokaler, men utan resultat.
Pettersson upplyser att kontroll sker om varit [MASKAT] anställd som vaktmästare i Johannes Kyrka.

Container

Welander undrar om resultatet från genomsökningen av containern.
Lange upplyser att det inte gav något resultat.

[MASKAT]

Känd i USA. Han är inta straffad. Han söks i [MASKAT]

Vittnesbilen

Pettersson anser att bilen son vittnet [MASKAT] åkte i bör undersökas för att säkra eventuella fingeravtryck från [MASKAT] [MASKAT].
Holmér godkänner att bilen tas in för teknisk undersökning.

Nästa möte

1986-05-17 kl 10.00

Mötet avslutat kl 18.45

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin


Protokoll fört vid ledningsgruppen den 15 mars 1986.
Protokoll fört vid ledningsgruppen den 17 mars 1986.