Mordet på Olof Palme.

1986-03-15 00:00:00860315_000060Senast uppdaterad 2022-09-02

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 15 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 15 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 07.00

En patrull från KAU omhändertar en man enligt UL, på ████████

Kl 09.15

Wranghult beslutar om hämtning till förhör av ████████, ████████ ████████. Wranghult beslutar även om husrannsakan på adressen.

Kl 14.00

Krkom Gustavsson skickar fem patruller till Johannes Kyrkogård, för genomsökning av kyrkogården. Tips har inkommit att mordvapnet kastats på kyrkogården.

Kl 16.15

Kyrkogården genomsökt. Ej resultat. En container bevakas av Hågestam.

Kl 16.55 och 19.00

Beslut att sopcontainers uppställd på kyrkogården skall bärgas till K, för undersökning. Bärgning sker genom Sellbergs. Beslut av Wranghult.

Kl 20.01 Sopcontainern bärgad till K, genom Sellbergs försorg.

Kl 22.20

Welander meddelar Näss om en gripen man, som är ████████ Mannen har ████████ var aiihållen i sin frånvaro för olaga hot.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

PROTOKOLL fört vid möte med ledningsgruppen
Tid: 1986-03-15 kl 10.00
Plats: Biblioteket K

Närvarande: Holmér
Wranghult
Severin
Bergenstrand
Lange
Ståh1
Linder
SL Pettersson
Hallberg
Ridefors
Freeman, RPS
Ekstam
Lönnheden
Ljungdahl
Jörlin
Länninge

Linder:

Redogör för tipset från [MASKAT] ang. [MASKAT] och [MASKAT]. [MASKAT] som känner Uppqlftslämnaren fann deras förehavanden den 86-02-27 mystiska och kontaktade polisen. [MASKAT] förnekar bekantskapen. Adressen, [MASKAT] har fått sin förklaring. [MASKAT] har erbjudit [MASKAT] att få hyra enrumslägenheten, vilket avböjdes. Den hyrdes istället ut till [MASKAT]. Tillslag har skett. 12 personer hämtades till förhör.

SL Pettersson:

Irak-bilen uthyrdes av på [MASKAT]. Bilen eftersökes för undersökning.

Ridefors:

[MASKAT] undersökta utan resultat.

Wranghult:

Frågan om tomhylsorna insända till KO Feldt är undersökta?
Är den upphittade tomhylsan undersökt?

Lange:

Tomhylsorna i det första fallet är ur undersökningssynpunkt förstörda genom sönderrispningar. Möjligen kan de undersökas om ett vapen påträffas.
Den andra tomhylsan känner han inte till.
Resultatet av undersökningen betr [MASKAT] kläder blir klar under dagen.

Wranghult:

Fotomontage med samtliga personer, som framtagits med hjälp av signalementsmaskinen.

Severin:

Efterfrågar vad som hänt med de upphittade stålbågade glasögonen.

Lange:

De undersökes av [MASKAT] för ev. fastställelse av synkorrigeringen.

Nästa möte kl 18.00

Vid protokollet

Jan Länninge

PROTOKOLL fört vid möte med ledningsgruppen
Tid: 1986-03-15 kl 18:00
Plats: Biblioteket K

Närvarande: Holmér
Wranghult
Severin
Welander
Robert
Länninge
SL Pettersson
Linder
Bergenstrand
Ekstam
Lönnheden
Jörlin
Lange
Hjälmroth
Näss
Ekberg
Lindström
Ståhl Ljungdahl Hallberg

Holmér:

Informerar om nu-läget i begravningskommenderingen. Allt har fungerat bra.

Severin:

Samordningsregistret ligger efter. Föreslår att meddelande lämnas till Säk-sambandsman för registrering och samband i de fall sak och RK önskar kontakt med. Förhållandet diskuteras.

Holmér:

Liggare skall föras av säk-sambandsman i spaningsledningen.

Lange:

SKL:s undersökningsmetoder avviker från tyskarnas. Samordning kan förutses.
Kulan på Regeringsgatan kal 22, ointressant. Glasögonen är österrikiska bågar. Den som bär glasögonen är påfallande bred mellan pupillerna.
Synkorrigeringen tyder på att personen är i 40-45 årsåldern.
Glasögonen påträffades på Regeringsgatan.

Lindatröm:

[MASKAT] hörd. Konstig person. Minns hela Tv-programmet från den 28.2. Vill ej vidkännas något hot.
Bevakningen på palestinierna m fl under natten har varit utan anmärkning. [MASKAT] har fel. Hans uppgifter kan avföras.
[MASKAT] påstås bett någon skaffa en 38:a samt en läkarväska. Tidigare dömd för [MASKAT].
Flera turkar vant på förhör, men det har ej givit något.

Sthål:

Två civila polismän har varit i Gamla Stan under attentatskvällen.
De kommer från Vd 3.

Ekberg:

Vill ha namn och utrustningsdetaljer

Ståhl:

Ang. [MASKAT]. Han lär ha varit gripen i Sthlm.

Linder:

[MASKAT] i [MASKAT], var på resa till Finland. [MASKAT] förnekar all bekantskap med [MASKAT].
[MASKAT] kände ej igen [MASKAT] från biografen Saga.

SL Pettersson

Containern har bärgats till gården. Kyrkogården har ånyo undersökts. Bryggeriägaren är ännu ej uppkollad,

Welander:

Vill ha uppgifter ang. [MASKAT] uppgifter ang. man med Walkie-talkie.

Wranghult:

Informerar om att [MASKAT] sett en man med sådan radio i porten Tunnelgatan 11.

Hjälmroth:

[MASKAT] material innehå11er en hel del namn som bör undersökas.
Överlämnas ti11 utredningspersonal.

Wranghult:

SKL får åka med till BKA avfärd S 86-03-16.
Krusell varit i kontakt med [MASKAT] utlåtande i nästa vecka.
Tämligen säkert att det är Winchesterammunition.
Vänsterhandsken skall också tillställas BKA.

Lindström:

[MASKAT] känner igen [MASKAT]. Det är ju den där [MASKAT].

Holmér:

Nästa möte 86-03-16 kl. 10:00

Vid protokollet

Jan Länninge


EAA:1884 Förhör med Margarethe A.
Protokoll fört vid ledningsgruppen den 16 mars 1986.